Swedish Match avyttrar Wimco

Swedish Match har avyttrat hela aktieinnehavet i Wimco Ltd till Russell Credit Ltd, ett helägt dotterbolag till ITC (Indian Tobacco company). Swedish Match har innehaft aktier motsvarande 74 procent av det totala antalet aktier i Wimco.

Swedish Match kommer vidare, på det villkor som tidigare fastställts av SEBI (the Securities and Exchange Board of India), att lämna ett offentligt erbjudande om köp av minst 20 % av de publikt ägda aktierna i Wimco. Swedish Match har för avsikt att avyttra de aktier som kan komma att förvärvas genom erbjudandet.

Wimcos totala försäljning uppgick till 222 MSEK för tolvmånadersperioden till och med 31 mars 2005.

Hela transaktionen beräknas vara slutförd senast under det fjärde kvartalet 2005.

____________

Swedish Match är ett unikt företag med sitt utbud av marknadsledande varumärken inom snus och tuggtobak, cigarrer och piptobak – tobakens nischprodukter, samt tändstickor och tändare. Koncernens verksamhet är global. Rullande tolvmånadersomsättning till och med mars 2005 uppgick till 12 973 MSEK. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen (SWMA).
____________

Swedish Match AB (publ), SE-118 85 Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 36, Telefon: 08 658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com
____________

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Sven Hindrikes, President and Chief Executive Officer
Kontor 08 658 02 82, Mobil 070 567 41 76
Lars Dahlgren, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 04 41, Mobil 070 958 04 41
Bo Aulin, Senior Vice President, Secretary and General Counsel
Kontor 08 658 03 64, Mobil 070 558 03 64
Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations
Kontor 08 658 01 73, Mobil 070 938 01 73
Rich Flaherty, CFO North America Division, US Investor Relations contact
Kontor +1 804 302 1774, Mobil +1 804 400 1774Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/swedish-match/swedish-match-avyttrar-wimco

Följande filer finns att ladda ned:


PDF