Delårsrapport januari – juni 2005

• Försäljningen uppgick till 6 351 MSEK (6 377)
• Försäljningen i lokala valutor ökade med 1 procent
• Rörelseresultatet uppgick till 1 166 MSEK (1 086 MSEK föregående år exkluderande förlikningsintäkt från UST om 1 521 MSEK)
• Periodens resultat uppgick till 738 MSEK (670 MSEK föregående år exkluderande förlikningstäkt från UST om 881 MSEK)
• Vinsten per aktie uppgick till 2:28 SEK (1:95 SEK föregående år exkluderande förlikningsintäkt)

____________


Swedish Match AB (publ), SE-118 85 Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 36, Telefon: 08 658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com

____________

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Sven Hindrikes, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 02 82, Mobil 070 567 41 76
Lars Dahlgren, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 04 41, Mobil 070 958 04 41
Bo Aulin, Senior Vice President, Secretary och General Counsel
Kontor 08 658 03 64, Mobil 070 558 03 64
Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations (IR)
Kontor 08 658 01 73, Mobil 070 938 01 73
Richard Flaherty, Vice President, Business Control & CFO, IR (USA)
Kontor +1 804 302 1774, Mobil +1 804 400 1774Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com

Följande filer finns att ladda ned:


PDF