Delårsrapport januari – september 2005

• Försäljningen för det tredje kvartalet uppgick till 3 461 MSEK (3 419) och försäljningen för årets nio första månader uppgick till 9 811 MSEK (9 797)
• Rörelseresultatet uppgick till 953 MSEK (454) för det tredje kvartalet och för årets första nio månader till 2 118 MSEK (3 061)
• Rörelseresultatet, rensat för större engångsposter, uppgick för det tredje kvartalet till 747 MSEK jämfört med 694 MSEK föregående år och för årets nio första månader till 1 912 MSEK (1 779)
• Resultatet för det tredje kvartalet uppgick till 562 MSEK (219) och resultatet för årets nio första månader uppgick till 1 301 MSEK (1 770)
• Vinsten per aktie under det tredje kvartalet uppgick till 1:79 SEK (0:63) och vinsten per aktie under årets nio första månader uppgick till 4:08 SEK (5:26)

____________

Swedish Match AB (publ), SE-118 85 Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 36, Telefon: 08 658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com
____________

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Sven Hindrikes, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 02 82, Mobil 070 567 41 76
Lars Dahlgren, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 04 41, Mobil 070 958 04 41
Bo Aulin, Senior Vice President, Secretary och General Counsel
Kontor 08 658 03 64, Mobil 070 558 03 64
Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations (IR)
Kontor 08 658 01 73, Mobil 070 938 01 73
Richard Flaherty, Vice President, Business Control & CFO, IR (USA)
Kontor +1 804 302 1774, Mobil +1 804 400 1774Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com

Följande filer finns att ladda ned:


PDF