Bokslutsrapport för 2005

• Försäljningen för det fjärde kvartalet uppgick till 3 500 MSEK (3 211) och försäljningen för helåret 2005 uppgick till 13 311 MSEK (13 007)
• Rörelseresultatet uppgick till 678 MSEK (508) för det fjärde kvartalet och för helåret till 2 825 MSEK (3 593)
• Rörelseresultatet, rensat för större engångsposter, uppgick för helåret till 2 618 MSEK (2 312)
• Resultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 456 MSEK (297) och resultatet för helåret uppgick till 1 777 MSEK (2 084)
• Vinsten per aktie under det fjärde kvartalet uppgick till 1:47 SEK (0:86) och vinsten per aktie för helåret uppgick till 5:61 SEK (6:18)
• Styrelsen föreslår höjd utdelning till 2:10 SEK (1:90)

____________

Swedish Match AB (publ), SE-118 85 Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 36, Telefon: 08 658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com
____________

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Sven Hindrikes, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 02 82, Mobil 070 567 41 76
Lars Dahlgren, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 04 41, Mobil 070 958 04 41
Bo Aulin, Senior Vice President, Secretary och General Counsel
Kontor 08 658 03 64, Mobil 070 558 03 64
Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations (IR)
Kontor 08 658 01 73, Mobil 070 938 01 73
Richard Flaherty, Vice President, Business Control & CFO, IR (USA)
Kontor +1 804 302 1774, Mobil +1 804 400 1774Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF