Bokslutsrapport för 2006

• Försäljningen för fjärde kvartalet uppgick till 3 457 MSEK (3 500) och 12 911 MSEK (13 311) för helåret
• Rörelseresultatet ökade med 18% till 799 MSEK (678) för fjärde kvartalet och med 15% till 3 235 MSEK (2 825) för helåret
• Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 602 MSEK (456) och 2 331 MSEK (1 777) för helåret
• Vinsten per aktie under fjärde kvartalet ökade med 48% till 2:18 SEK (1:47), och ökade med 45% till 8:12 SEK (5:61) för helåret
• Styrelsen föreslår höjd utdelning till 2:50 SEK (2:10)

____________

Swedish Match AB (publ), SE-118 85 Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 36, Telefon: 08 658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com
____________

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Sven Hindrikes, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 02 82, Mobil 070 567 41 76
Lars Dahlgren, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 04 41, Mobil 070 958 04 41
Bo Aulin, Senior Executive Advisor & Senior Vice President Corp. Communications
Kontor 08 658 03 64, Mobil 070 558 03 64
Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations (IR)
Kontor 08 658 01 73, Mobil 070 938 01 73
Richard Flaherty, COO OTP, North America Division, US Investor Relations contact
Kontor +1 804 302 1774, Mobil +1 804 400 1774Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF