Delårsrapport januari – mars 2007

• Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 2 663 MSEK (2 951)
• Den kraftiga höjningen av skatten på snus den 1 januari 2007, ledde till exceptionellt låga leveranser av snus till den svenska markanden under första kvartalet
• Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 534 MSEK (733)
• Periodens resultat för första kvartalet uppgick till 332 MSEK (488)
• Vinsten per aktie under första kvartalet uppgick till 1:23 SEK (1:62)

____________

Swedish Match AB (publ), SE-118 85 Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 36, Telefon: 08 658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com
____________

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Sven Hindrikes, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 02 82, Mobil 070 567 41 76
Lars Dahlgren, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 04 41, Mobil 070 958 04 41
Bo Aulin, Senior Executive Advisor & Senior Vice President Corp. Communications
Kontor 08 658 03 64, Mobil 070 558 03 64
Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations (IR)
Kontor 08 658 01 73, Mobil 070 938 01 73
Richard Flaherty, COO OTP, North America Division, US Investor Relations contact
Kontor +1 804 302 1774, Mobil +1 804 400 1774Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com

Följande filer finns att ladda ned:


PDF