Halvårsrapport januari – juni 2007

• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 3 090 MSEK (3 242) och 5 752 MSEK (6 193) för årets sex första månader
• Rörelseresultatet* för andra kvartalet uppgick till 642 MSEK (784) och 1 176 MSEK (1 517) för årets sex första månader
• Valutaomräkningar av den amerikanska dollarn och andra valutor påverkade nettoomsättning och rörelseresultat negativt med 105 MSEK respektive 25 MSEK
• Periodens resultat för andra kvartalet uppgick till 441 MSEK (617) och 773 MSEK (1 105) för årets sex första månader
• Vinst per aktie för andra kvartalet uppgick till 1:66 SEK (2:09) och 2:89 SEK (3:72) för årets sex första månader
• Förvärv av Bogaert Cigars i slutet av andra kvartalet med en årsomsättning på 180 MSEK

* Exklusive vinst vid omräknade pensionsvillkor på 148 MSEK före skatt under 2006

____________

Swedish Match AB (publ), SE-118 85 Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 36, Telefon: 08 658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com
____________

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Sven Hindrikes, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 02 82, Mobil 070 567 41 76
Lars Dahlgren, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 04 41, Mobil 070 958 04 41
Bo Aulin, Senior Executive Advisor & Senior Vice President Corp. Communications
Kontor 08 658 03 64, Mobil 070 558 03 64
Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations (IR)
Kontor 08 658 01 73, Mobil 070 938 01 73
Richard Flaherty, COO OTP, North America Division, US Investor Relations contact
Kontor +1 804 302 1774, Mobil +1 804 400 1774Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com

Följande filer finns att ladda ned:


PDF