Swedish Match utser Patrik Andersson till ny chef för North Europe Division

Patrik Andersson 44, har utsetts till chef för Swedish Match North Europe Division med början den 1 oktober 2007. Han efterträder Lars-Olof Löfman som blir global chef för rökfria produkter.

Patrik Andersson är sedan 2004 chef för Wasabröd AB inom Barillakoncernen. Innan Patrik kom till Wasabröd AB arbetade han 12 år vid Unilever där han innehade en rad chefspositioner, både i Sverige och i Tyskland. Patrik har en fil.kand. i företagsekonomi från Lunds universitet.

”Patrik har en gedigen bakgrund inom snabbrörliga konsumentvaror och lång erfarenhet av marknadsföring och försäljning, både på strategisk och operativ nivå”, säger Sven Hindrikes, VD och koncernchef för Swedish Match AB.

Patrik kommer att ingå i koncernledningen och vara baserad i Stockholm.

Swedish Match har bildat en ny koncernfunktion för globala rökfria produkter. Huvudsyftet är att utveckla och samordna den globala verksamheten inom rökfria produkter för att tillvarata de internationella tillväxtmöjligheter som finns inom segmentet. Den nya funktionen rapporterar till VD koncernchef Sven Hindrikes och Lars-Olof Löfman kommer även fortsättningsvis att ingå i koncernledningen.

Som ansvarig för den nya funktionen kommer Lars-Olof Löfman att fokusera på att skapa förutsättningar för organisk tillväxt i företagets rökfria verksamhet, såväl på nya som på befintliga marknader. Swedish Match starka varumärkesportfölj skall utvecklas genom strategisk produktutveckling och globalt varumärkesbyggande. Det är också av stor betydelse att öka kunskapen om rökfria produkter som ett sätt att avsevärt minska de risker som är förenade med cigarettrökning.

____________

Swedish Match är en global koncern med ett brett sortiment av marknadsledande varumärken inom rökfri tobak, cigarrer, piptobak och tändprodukter. Rullande tolvmånadersomsättning till och med juni 2007 uppgick till 12 470 MSEK. Aktien är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm (SWMA).
____________

Swedish Match AB (publ), SE-118 85 Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 36, Telefon: 08 658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com
____________

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Sven Hindrikes, President and Chief Execitive Officer
Kontor 08 658 02 82, Mobil 070 567 41 76Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/swedish-match/swedish-match-utser-patrik-andersson-till-ny-chef-for-north-europe-division

Följande filer finns att ladda ned:


PDF