Swedish Match Delårsrapport januari – september 2007

Punkt 4 beträffande periodens resultat var felaktig i tidigare utskick.

• Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3 272 MSEK (3 261) och 9 024 MSEK (9 454) för årets nio första månader
• Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 759 MSEK (808) och 1 935 MSEK (2 326*) för årets nio första månader
• Valutaomräkningar påverkade tredje kvartalets nettoomsättning och rörelseresultat negativt med 75 MSEK respektive 27 MSEK
• Periodens resultat för tredje kvartalet uppgick till 491 MSEK (627) och 1 264 MSEK (1 732) för årets nio första månader
• Vinst per aktie för tredje kvartalet uppgick till 1:89 SEK (2:23) och 4:78 SEK (5:94) för årets nio första månader
• Cigars International Inc., en amerikansk cigarrverksamhet med en årlig omsättning på 400 MSEK, förvärvades i september
* Exklusive vinst vid omräknade pensionsvillkor på 148 MSEK före skatt under 2006

____________

Swedish Match AB (publ), SE-118 85 Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 36, Telefon: 08 658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com
____________

För information, var vänlig kontakta:
Sven Hindrikes, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 02 82, Mobil 070 567 41 76
Lars Dahlgren, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 04 41, Mobil 070 958 04 41
Henrik Brehmer, Senior Vice President Corp. Communications
Kontor 08 658 04 52, Mobil 076 111 34 14
Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations (IR)
Kontor 08 658 01 73, Mobil 070 938 01 73
Richard Flaherty, COO OTP, North America Division, US Investor Relations contact
Kontor +1 804 302 1774, Mobil +1 804 400 1774Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com

Följande filer finns att ladda ned:


PDF