Delårsrapport januari – september 2008

• Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade till 3 432 MSEK (3 272)
• I lokala valutor var nettoomsättningen 8 procent högre än för tredje kvartalet 2007
• Rörelseresultatet för tredje kvartalet ökade till 864 MSEK (759)
• Resultat per aktie, före utspädning, för tredje kvartalet ökade med 39 procent till 2:63 SEK (1:89)
• Vår syn på 2008 med ökad försäljning och ökat underliggande rörelseresultat för koncernen jämfört med 2007 står fast. För ytterligare kommentarer se avsnitt Framtidsutsikt i denna rapport

____________

Swedish Match AB (publ), SE-118 85 Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 36, Telefon: 08 658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com
____________

För information, var vänlig kontakta:
Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 04 41, Mobil 070 958 04 41
Joakim Tilly, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 02 13, Mobil 076 860 95 97
Henrik Brehmer, Senior Vice President Corporate Communications
Kontor 08 658 04 52, Mobil 076 111 34 14
Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations
Kontor 08 658 01 73, Mobil 070 938 01 73
Richard Flaherty, COO OTP, North America Division, US Investor Relations kontakt
Kontor +1 804 302 1774, Mobil +1 804 400 1774Informationen i denna rapport är sådan som Swedish Match AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2008 kl. 08.00 (CET).Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/swedish-match/delarsrapport-januari---september-2008

Följande filer finns att ladda ned:


PDF