Swedish Match och Philip Morris International i samarbete för att kommersialisera rökfria tobaksprodukter globalt

Swedish Match AB [publ] och Philip Morris International [NYSE/Euronext Paris: PM] (PMI) tillkännagav idag att de har ingått avtal om att etablera ett exklusivt samarbete i ett s.k. joint venture företag, i syfte att kommersialisera svenskt snus och andra rökfria tobaksprodukter globalt, utanför Skandinavien och USA.

Det gemensamma företaget kommer att dra nytta av Swedish Match expertis avseende produktutveckling och tillverkning inom den rökfria kategorin samt PMI:s omfattande infrastruktur för försäljning och distribution, med målsättningen att utveckla affärsmöjligheter över hela världen. Enligt avtalet kommer parterna att äga 50 procent vardera av aktierna i det nya företaget och båda företagen kommer att licensiera sina respektive varumärken och immateriella rättigheter till det gemensamma företaget.

”PMI är den idealiska strategiska partnern för Swedish Match i den rökfria kategorin. Avtalet ger oss möjlighet att erbjuda våra kvalitetsprodukter till konsumenter över hela världen”, säger Lars Dahlgren, Swedish Match VD och koncernchef. ”Den rökfria kategorin har visat betydande tillväxt i Sverige och Norge under ett antal år och vi anser att rökfria tobaksprodukter, och i synnerhet svenskt snus, har potential utanför nuvarande marknader.”

”Vi är entusiastiska över att ingå samarbete med Swedish Match och är övertygade om att detta exklusiva partnerskap över tid kommer att generera starka resultat till gagn för våra respektive aktieägare”, säger Louis Camilleri, ordförande och koncernchef i PMI.

Många aktörer inom vetenskapen och folkhälsoområdet erkänner snus som betydligt mindre skadligt än cigarettrökning. Båda företagen anser att snus har en roll att spela när det gäller riskreducering ”harm reduction”, inom tobaksområdet.

Joint venture företaget kommer att ha sitt säte i Stockholm. Styrelsen kommer att bestå av sex ledamöter; tre från respektive företag.

____________

Swedish Match är en global koncern med ett brett utbud av marknadsledande varumärken inom rökfri tobak, cigarrer, piptobak och tändprodukter. Rullande tolvmånadersomsättning till och med september 2008 uppgick till 13,061 MSEK. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (SWMA).

Philip Morris International (PMI) [NYSE/Euronext Paris: PM] är det ledande internationella tobaksföretaget med 7 av världens 15 största varumärken inklusive Marlboro, världens ledande cigarett varumärke. PMI har mer än 75,000 anställda och produkterna säljs i mer än 160 länder. 2007 hade bolaget en andel om 15.6% av den internationella cigarettmarknaden utanför USA.

____________

Swedish Match AB (publ), SE-118 85 Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 36, Telefon: 08 658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com
____________Swedish Match kontakter:
Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 04 41
Henrik Brehmer, Senior Vice President Corporate Communications
Kontor 08 658 04 52, Mobil 076 111 34 14
Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations
Kontor 08 658 01 73, Mobil 070 938 01 73


Philip Morris International kontakter:
Media:
Greg Prager,
Office +41 58 242 4500, media@pmintl.com
Investerare:
New York, +1 917 663 2233
Lausanne, +41 58 242 4666Informationen är sådan som Swedish Match AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2009 kl. 08.00 (CET).Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/swedish-match/swedish-match-och-philip-morris-international-i-samarbete-for-att-kommersialisera-rokfria-tobaksprodukter-globalt

Följande filer finns att ladda ned:


PDF