Bokslutsrapport 2008

• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade till 3 628 MSEK (3 527) och 13 162 MSEK (12 551) för helåret
• Rörelseresultatet exklusive större engångsposter* för fjärde kvartalet ökade till 864 MSEK (795) och 3 017 MSEK (2 730) för helåret
• Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 937 MSEK (1 062) och 3 090 MSEK (2 997) för helåret
• Resultat per aktie, före utspädning, för fjärde kvartalet uppgick till 2:91 SEK (3:04) och 8:98 SEK (7:82) för helåret
• Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 4:10 SEK (3:50)


* Under det fjärde kvartalet 2008 redovisades en vinst på 73 MSEK från försäljning av ett dotterbolag och tillgångar i Storbritannien. Under det fjärde kvartalet 2007 redovisades en vinst på 267 MSEK från försäljning av huvudkontorsfastigheter i Stockholm

____________

Swedish Match AB (publ), SE-118 85 Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 36, Telefon: 08 658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com
____________

För information, var vänlig kontakta:
Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 04 41, Mobil 070 958 04 41
Joakim Tilly, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 02 13, Mobil 076 860 95 97
Henrik Brehmer, Senior Vice President Corporate Communications
Kontor 08 658 04 52, Mobil 076 111 34 14
Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations
Kontor 08 658 01 73, Mobil 070 938 01 73
Richard Flaherty, President North America Division, US Investor Relations kontakt
Kontor +1 804 302 1774, Mobil +1 804 400 1774


Informationen i denna rapport är sådan som Swedish Match AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2009 kl. 08.00 (CET).Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/swedish-match/bokslutsrapport-2008-2

Följande filer finns att ladda ned:


PDF