Swedish Match årsstämma 2009

Dagens årsstämma beslutade bl a följande:

• Utdelning om 4:10 SEK per aktie
• Mandat för styrelsen om förvärv av upp till 10 procent av antalet utestående aktier
• Indragning av 4 miljoner återköpta aktier i bolaget

Vid dagens årsstämma i Swedish Match fattades, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om utdelning med 4:10 SEK per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning är den 4 maj 2009. Utbetalning av utdelningen beräknas ske genom Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) den 7 maj 2009.

Styrelseledamöterna Charles A. Blixt, Andrew Cripps, Karen Guerra, Arne Jurbrant, Conny Karlsson, Kersti Strandqvist och Meg Tivéus omvaldes. Conny Karlsson omvaldes som styrelseordförande och Andrew Cripps omvaldes som vice ordförande.

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av upp till 10 procent av samtliga aktier i bolaget för ett maximalt belopp om 3 000 MSEK. Dessutom beslutades om minskning av aktiekapitalet med 6 110 045:76 SEK genom indragning av 4 000 000 tidigare återköpta aktier med samtidig fondemission utan utgivande av nya aktier på motsvarande belopp. Därtill beslutades att minskningsbeloppet skall avsättas till fond att användas för återköp av egna aktier.

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför stämman. Förslagen framgår av tidigare publicerad kallelse till årsstämman.

____________

Swedish Match tillverkar och säljer marknadsledande varumärken inom rökfri tobak, cigarrer, piptobak och tändprodukter. Bolagets produkter säljs över hela världen med tillverkning i 11 länder. Rullande tolvmånadersomsättning till och med december 2008 uppgick till 13 162 MSEK. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (SWMA).

____________


Swedish Match AB (publ), SE-118 85 Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 36, Telefon: 08 658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com
____________


För information, var vänlig kontakta:
Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 04 41, Mobil 070 958 04 41
Joakim Tilly, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 02 13, Mobil 076 860 95 97
Henrik Brehmer, Senior Vice President Corporate Communications
Kontor 08 658 04 52, Mobil 076 111 34 14
Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations
Kontor 08 658 01 73, Mobil 070 938 01 73
Richard Flaherty, President North America Division, US Investor Relations kontakt
Kontor +1 804 302 1774, Mobil +1 804 400 1774Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/swedish-match/swedish-match-arsstamma-2009

Följande filer finns att ladda ned:


PDF