Delårsrapport januari – mars 2009

• Nettoomsättningen för första kvartalet ökade med 25 procent till 3 535 MSEK (2 818)
• I lokala valutor ökade nettoomsättningen för första kvartalet med 10 procent
• Rörelseresultatet för första kvartalet ökade med 55 procent till 846 MSEK (547)
• I lokala valutor ökade rörelseresultatet för första kvartalet med 35 procent
• Resultat per aktie, före utspädning, för första kvartalet uppgick till 2:27 SEK (1:36)

____________

Swedish Match AB (publ), SE-118 85 Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 36, Telefon: 08 658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com
____________

För information, var vänlig kontakta:
Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441, Mobil 070 958 0441
Joakim Tilly, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0213, Mobil 076 860 9597
Henrik Brehmer, Senior Vice President Corporate Communications
Kontor 08 658 0452, Mobil 076 111 3414
Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations
Kontor 08 658 0173, Mobil 070 938 0173
Richard Flaherty, President North America Division, US Investor Relations kontakt
Kontor +1 804 302 1774, Mobil +1 804 400 1774


Informationen i denna rapport är sådan som Swedish Match AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2009 kl. 08.00 (CET).Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/swedish-match/delarsrapport-januari---mars-2009

Följande filer finns att ladda ned:


PDF