Delårsrapport januari – september 2009

• Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 10 procent till 3 606 MSEK (3 274)1)
• I lokala valutor ökade nettoomsättningen för tredje kvartalet med 3 procent1)
• Rörelseresultatet för tredje kvartalet ökade med 8 procent till 874 MSEK (808)1)2)
• I lokala valutor ökade rörelseresultatet för tredje kvartalet med 3 procent1)2)
• Resultat per aktie, före utspädning, för tredje kvartalet uppgick till 2:53 SEK (2:47)1)2)
• Resultat per aktie, före utspädning, för tredje kvartalet inklusive avyttrad verksamhet och engångsvinster uppgick till 5:38 SEK (2:67)

1) Beloppen exkluderar Swedish Match South Africa, som rapporteras separat som avyttrad verksamhet
2) Exkluderar vinsten från försäljningen av Swedish Match South Africa, men inkluderar omstruktureringskostnader om 45 MSEK avseende produktion av amerikanska maskintillverkade cigarrer

____________

Swedish Match AB (publ), SE-118 85 Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 36, Telefon: 08 658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com
____________

För information, var vänlig kontakta:
Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441, Mobil 070 958 0441
Joakim Tilly, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0213, Mobil 076 860 9597
Henrik Brehmer, Senior Vice President Corporate Communications
Kontor 08 658 0452, Mobil 076 111 3414
Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations
Kontor 08 658 0173, Mobil 070 938 0173
Richard Flaherty, President US Sales Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 302 1774, Mobil +1 804 400 1774

Informationen i denna rapport är sådan som Swedish Match AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2009 kl. 08.00 (CET).Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/swedish-match/delarsrapport-januari---september-2009

Följande filer finns att ladda ned:


PDF