Swedish Match har tecknat en avsiktsförklaring med Scandinavian Tobacco Group om att bilda ett nytt globalt bolag med inriktning på cigarrer

• Swedish Match tillskjuter det nya bolaget sin cigarrverksamhet, med undantag av massmarknadscigarrer i USA, samt den återstående piptobaksverksamheten
• Scandinavian Tobacco Group tillskjuter hela sin tobaksverksamhet (cigarrer, piptobak och finskuren tobak)
• Genomförandet av transaktionen förutsätter due diligence från båda parter, slutliga avtal, godkännande från obligationsinnehavare och konkurrensrättslig prövning

Swedish Match tillverkar och säljer marknadsledande varumärken inom rökfri tobak, cigarrer och tändprodukter. Bolagets produkter säljs över hela världen med tillverkning i 10 länder. Rullande tolvmånadersomsättning till och med september 2009 uppgick till 14 139 MSEK. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (SWMA).

För information, var vänlig kontakta:
Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441, Mobil 070 958 0441
Joakim Tilly, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0213, Mobil 076 860 9597
Henrik Brehmer, Senior Vice President Corporate Communications
Kontor 08 658 0452, Mobil 076 111 3414
Emmett Harrison, Vice President Investor Relations
Kontor 08 658 0173, Mobil 070 938 0173


Informationen är sådan som Swedish Match AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 januari 2010 kl. 08.30 (CET).

____________

Swedish Match AB (publ), SE-118 85 Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 36, Telefon: 08 658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com
____________Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/swedish-match/swedish-match-har-tecknat-en-avsiktsforklaring-med-scandinavian-tobacco-group-om-att-bilda-ett-nytt-globalt-bolag-med-inriktning-pa-cigarrer

Följande filer finns att ladda ned:


PDF