Swedish Match har utnämnt Emmett Harrison till ny informationsdirektör

Emmett Harrison har idag utnämnts till Senior Vice President of Corporate Communications and Sustainability i Swedish Match AB. Emmett ingår i koncernledningen, och kommer även framgent att vara ansvarig för koncernens Investor Relations-funktion.

Emmett innehade senast positionen som Senior Vice President of Investor Relations and Corporate Sustainability i Swedish Match AB. Emmett började på Swedish Match redan 1990, och har sedan dess haft ett antal befattningar inom organisationens marknadsföringsfunktion, Investor Relations och Corporate Sustainability.

Emmett Harrison är stationerad i Stockholm och rapporterar till Lars Dahlgren, VD och koncernchef.

Som en följd av denna utnämning kommer Henrik Brehmer, tidigare informationsdirektör, att lämna koncernen.

____________

För information, var vänlig kontakta:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer

Kontor 08 658 0441, Mobil 070 958 0441

____________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer marknadsledande varumärken inom snus, andra tobaksprodukter (amerikanska massmarknadscigarrer och tuggtobak) samt tändprodukter. Koncernen säljer produkter globalt med tillverkningsenheter i 7 länder. Koncernens globala verksamhet omsatte 14 134 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2010 (inklusive omsättning i bolag som överförts till Scandinavian Tobacco Group per den 1 oktober 2010). Swedish Match aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (SWMA).

 ____________

 Swedish Match AB (publ), Box 7179, SE-103 88 Stockholm

Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15, Telefon: +46 8 658 02 00

Organisationsnummer: 556015-0756

www.swedishmatch.com

____________

Informationen är sådan som Swedish Match AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 oktober 2010 kl. 13.30 (CET).Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/swedish-match/swedish-match-har-utnamnt-emmett-harrison-till-ny-informationsdirektor44693

Följande filer finns att ladda ned:


PDF