Delårsrapport januari – september 2010

 

·        Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3 823 MSEK (3 606)

·        I lokala valutor ökade nettoomsättningen för tredje kvartalet med 7 procent, med tillväxt för samtliga produktområden utom för tuggtobak

·        Rörelseresultatet för tredje kvartalet ökade till 1 049 MSEK (874). Inklusive avskrivningar hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning ökade rörelseresultatet med 16 procent till 1 017 MSEK (874)

·        I lokala valutor, inklusive avskrivningar hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning, ökade rörelseresultatet för tredje kvartalet med 17 procent

·        Resultat per aktie (före utspädning) för tredje kvartalet uppgick till 3:23 SEK (2:53)

·        Transaktionen med Scandinavia Tobacco Group slutfördes den 1 oktober

För hela rapporten: http://www.swedishmatch.com/sv/Investors/

Swedish Match telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas idag, onsdag den 27 oktober kl. 14.00. Vi kommer att redovisa och kommentera resultatet. Deltagare är Lars Dahlgren, Joakim Tilly och Emmett Harrison.

Lyssna på telefonkonferensen live: http://www.swedishmatch.com/sv/Investors/


En inspelning av telefonkonferensen
kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar på ovanstående länk samt på telefonnummer:
UK, nummer: +44 20 7031 4064, kod: 855236
US, nummer: +1 954 334 0342, kod: 855236
Sverige, nummer: +46 8 505 203 33, kod: 855236

____________

För information, var vänlig kontakta:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441, Mobil 070 958 0441

Joakim Tilly, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0213, Mobil 076 860 9597

Emmett Harrison, Senior Vice President Corporate Communications and Sustainability
Kontor 08 658 0173, Mobil 070 938 0173

Richard Flaherty, President US Sales Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 302 1774, Mobil +1 804 400 1774

____________

Informationen i denna rapport är sådan som Swedish Match AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2010 kl. 08.00 (CET).
____________


Swedish Match AB (publ), SE-118 85 Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 36, Telefon: 08 658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.comDenna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/swedish-match/delarsrapport-januari---september-201050852

Följande filer finns att ladda ned:


PDF