​Swedish Match erhåller betalning om 170 MEUR från Scandinavian Tobacco Group

Som tidigare meddelats, har det nya Scandinavian Tobacco Group (STG) som bildades den 1 oktober 2010, en finansiell policy som stipulerar att bolaget ska ha en nettoskuld som uppgår till två till tre gånger EBITA. STG har nu upptagit extern finansiering i linje med sin finansiella policy, och har som en konsekvens av detta återbetalat lån om 170 MEUR till Swedish Match. Lånen gavs från Swedish Match till STG i samband med bildandet av det nya bolaget och inkluderar den kontanta betalning om 30 MEUR som kompenserar Swedish Match för skillnaden i värdering av tillskjutna verksamheter. Slutliga förvärvsjusteringar förväntas bestämmas och regleras under första kvartalet 2011.

____________

För information, var vänlig kontakta:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441, Mobil 070 958 0441

Joakim Tilly, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0213, Mobil 076 860 9597

Emmett Harrison, Senior Vice President Corporate Communications and Sustainability
Kontor 08 658 0173, Mobil 070 938 0173

____________

Informationen är sådan som Swedish Match AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2010 kl. 14.00 (CET).
____________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus, Andra tobaksprodukter (amerikanska massmarknadscigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter. Koncernen säljer produkter globalt med tillverkningsenheter i 7 länder. Koncernens globala verksamhet omsatte 14 351 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 30 september 2010. Swedish Match aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (SWMA).
____________

Swedish Match AB (publ), Box 7179, 103 88 Stockholm
Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15, Telefon: 08-658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.comDenna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/swedish-match/swedish-match-erhaller-betalning-om-170-meur-fran-scandinavian-tobacco-group52038

Följande filer finns att ladda ned:


PDF