​Flaggningsmeddelande

Swedish Match har den 9 november återköpt 135 977 aktier. Bolagets innehav av egna aktier uppgår därmed till 11 599 782 aktier, motsvarande 5,022 procent av totala antalet aktier och röster i bolaget. Det totala antalet aktier, inklusive de av bolaget återköpta, uppgår till 231 000 000.

____________

För information, var vänlig kontakta:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441, Mobil 070 958 0441

Joakim Tilly, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0213, Mobil 076 860 9597

Emmett Harrison, Senior Vice President Corporate Communications and Sustainability
Kontor 08 658 0173, Mobil 070 938 0173

Richard Flaherty, President US Sales Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 302 1774, Mobil +1 804 400 1774
____________

Informationen är sådan som Swedish Match AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2010 kl. 10.00 (CET).
____________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus, Andra tobaksprodukter (amerikanska massmarknadscigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter. Koncernen säljer produkter globalt med tillverkningsenheter i 7 länder. Koncernens globala verksamhet omsatte 14 351 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 30 september 2010. Swedish Match aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (SWMA).
____________

Swedish Match AB (publ), Box 7179, 103 88 Stockholm
Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15, Telefon: 08-658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.comDenna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/swedish-match/flaggningsmeddelande55004

Följande filer finns att ladda ned:


PDF