Swedish Match meddelar att Lennart Freeman går i pension

Swedish Match meddelar att Lennart Freeman, vice VD för Swedish Match AB, går i pension den 1 mars 2011 efter mer än 30 år inom bolaget. Freeman är för närvarande chef för Lights-verksamheten och var innan dess chef för Swedish Match International (SMI).

Under sin tid som chef för SMI slutförde Freeman en större omstrukturering av verksamheten, vilken resulterade i försäljningen av den Sydafrikanska verksamheten till Philip Morris International i september 2009. Han deltog även i den grupp som framgångsrikt utförde sammanslagningen av cigarr- och piptobaksverksamheterna med Scandinavian Tobacco Group i oktober 2010, vilket skapade ett av världens största cigarrföretag. Freemans 33-åriga karriär inom Swedish Match inkluderar positioner som chef för Swedish Match North America Division 1999-2008, chef för Swedish Match Cigarette Division, chef för Cricket Lighters samt olika marknads- och affärsutvecklingspositioner inom Swedish Match-koncernen.

”Lennart har varit en högt värderad medlem av företagsledningen som tillfört ledarskap och beslutsamhet i vårt förändringsarbete. På alla Swedish Match medarbetares vägnar, önskar jag Lennart och hans familj det allra bästa för framtiden” säger verkställande direktör och koncernchef Lars Dahlgren.

____________

För information, var vänlig kontakta:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441, Mobil 070 958 0441

Joakim Tilly, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0213, Mobil 076 860 9597

Emmett Harrison, Senior Vice President Corporate Communications and Sustainability
Kontor 08 658 0173, Mobil 070 938 0173

Richard Flaherty, President US Sales Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 302 1774, Mobil +1 804 400 1774
____________

Informationen är sådan som Swedish Match AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 januari 2011 kl. 15.45 (CET).
____________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus, Andra tobaksprodukter (amerikanska massmarknadscigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter. Koncernen säljer produkter globalt med tillverkningsenheter i 7 länder. Koncernens globala verksamhet omsatte 14 351 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 30 september 2010. Swedish Match aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (SWMA).
____________

Swedish Match AB (publ), Box 7179, 103 88 Stockholm
Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15, Telefon: 08-658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.comDenna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/swedish-match/swedish-match-meddelar-att-lennart-freeman-gar-i-pension73021

Följande filer finns att ladda ned:


PDF