Ny medlem föreslås till Swedish Match styrelse

Vid den kommande årsstämman den 2 maj 2011 kommer Swedish Match valberedning att föreslå val av Joakim Westh till Swedish Match styrelse.

Joakim Westh arbetar för närvarande som managementkonsult och är delägare i två bolag, Absolent AB och EMA Technology AB. Westh har stor erfarenhet inom områdena strategi och ”operational excellence” efter sina år, från 2004 till 2009, inom LM Ericsson AB. I sin roll som Senior Vice President och chef för Group Function Strategy och Operational Excellence hade Westh det övergripande ansvaret för Ericssons strategi, långsiktiga affärsutveckling, strategiska investeringar och samarbeten samt för att driva ”operational excellence” och inköp inom organisationen. Han var även medlem av Ericssons koncernledning. Innan Ericsson, hade Westh en liknande position på Assa Abloy AB. Han har även arbetat på McKinsey & Co Inc.

West sitter i styrelsen för Saab AB och Rörvik Timber AB och har tidigare suttit i styrelserna för VKR Holding och Telelogic. Westh har en magister från Massachusetts Institute of Technology (MIT, 1987), en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (1985) och en högskoleexamen från Lidköping.

I sitt förslag till årsstämman har valberedningen särskilt noterat Wesths omfattande erfarenhet av att arbeta med ”operational excellence” inom olika typer av industriverksamhet.

De nuvarande styrelsemedlemmarna Arne Jurbrant och Kersti Strandqvist har meddelat att de inte står till förfogande för omval vid den kommande årsstämman.

Som ett resultat av detta kommer valberedningen att föreslå omval av nuvarande styrelsemedlemmar Conny Karlsson, Charles A. Blixt, Andrew Cripps, Karen Guerra och Meg Tivéus och nyval av Joakim Westh. Valberedningen kommer att föreslå Conny Karlsson till styrelsens ordförande och Andrew Cripps till vice styrelseordförande.

Swedish Match valberedning består av Conny Karlsson (styrelseordförande), Andy Brown (Cedar Rock Capital), Mads Gensmann (Parvus Asset Management), William Lock (Morgan Stanley Investment Management) och Anders Oscarsson (AMF & AMF Fonder). Mads Eg Gensmann är valberedningens ordförande.

____________

Informationen är sådan som Swedish Match AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2011 kl. 10.00 (CET).
____________


Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus, Andra tobaksprodukter (amerikanska massmarknadscigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter. Koncernen säljer produkter globalt med tillverkningsenheter i 7 länder. Koncernens globala verksamhet omsatte 14 351 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 30 september 2010. Swedish Match aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (SWMA).
____________

Swedish Match AB (publ), Box 7179, 103 88 Stockholm
Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15, Telefon: 08-658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756

www.swedishmatch.com

 Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/swedish-match/ny-medlem-foreslas-till-swedish-match-styrelse82773

Följande filer finns att ladda ned:


PDF