Bokslutsrapport januari – december 2010

1)     Nettoomsättning exklusive verksamheter som överförts till STG.

2)     I enlighet med IFRS, inkluderar nettoomsättning för verksamheter som överförts till STG för helåret 2009 och för 2010 endast de första nio månaderna.

3)     Rörelseresultat exklusive verksamheter som överförts till STG, resultatandel i STG och större engångsposter.

4)     Större engångsposter inkluderar vinst från inlösen av pensionsförpliktelser, realisationsvinster från överföring av verksamheter till STG och återföring av avskrivningar för tillgångar som redovisats som innehav för försäljning under perioden 15 januari 2010 t o m 1 oktober 2010.

För hela rapporten: http://www.swedishmatch.com/sv/Investors/

Swedish Match telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas idag, onsdag den 23 februari kl. 14.00. Vi kommer att redovisa och kommentera resultatet. Deltagare är Lars Dahlgren, Joakim Tilly och Emmett Harrison.

Lyssna på telefonkonferensen live: http://www.swedishmatch.com/sv/Investors/

En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar på ovanstående länk samt på telefonnummer:
UK, nummer: +44 20 7031 4064, kod: 885165
US, nummer: +1 954 334 0342, kod: 885165
Sverige, nummer: +46 8 505 203 33, kod: 885165

____________

För information, var vänlig kontakta:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441, Mobil 070 958 0441

Joakim Tilly, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0213, Mobil 076 860 9597

Emmett Harrison, Senior Vice President Corporate Communications and Sustainability
Kontor 08 658 0173, Mobil 070 938 0173

Richard Flaherty, President US Sales Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 302 1774, Mobil +1 804 400 1774

____________

Informationen i denna rapport är sådan som Swedish Match AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2011 kl. 08.00 (CET).
____________

Swedish Match AB (publ), Box 7179, 103 88 Stockholm
Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15, Telefon: 08-658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.comDenna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/swedish-match/bokslutsrapport-januari---december-201089009

Följande filer finns att ladda ned:


PDF