Halvårsrapport januari – juni 2011

1)     Nettoomsättning exklusive verksamheter som överfördes till STG den 1 oktober 2010.

2)     Rörelseresultat exklusive verksamheter som överfördes till STG den 1 oktober 2010, resultatandel i STG och större engångsposter.

3)     Större engångsposter inkluderar återföring av avskrivningar för tillgångar som redovisats som innehav för försäljning under 2010.

____________

För information, var vänlig kontakta:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441, Mobil 070 958 0441

Joakim Tilly, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0213, Mobil 076 860 9597

Emmett Harrison, Senior Vice President Corporate Communications and Sustainability
Kontor 08 658 0173, Mobil 070 938 0173

Richard Flaherty, President US Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 787 5130, Mobil +1 804 400 1774
____________

Informationen i denna rapport är sådan som Swedish Match AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2011 kl. 08.00 (CET).
____________

Swedish Match AB (publ), Box 7179, 103 88 Stockholm
Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15, Telefon: 08-658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.comDenna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/swedish-match/r/halvarsrapport-januari---juni-2011,c9146116

Följande filer finns att ladda ned:


PDF