Helårsrapport januari – december 2011

  1. Nettoomsättning exklusive verksamheter som överfördes till STG den 1 oktober 2010.
  2. Rörelseresultat exklusive verksamheter som överfördes till STG den 1 oktober 2010, resultatandel i STG och större engångsposter.
  3. Större engångsposter inkluderar återföring av avskrivningar för tillgångar som redovisats som innehav för försäljning under 2010. Det fjärde kvartalet 2010 inkluderade också vinst från inlösen av pensionsförpliktelser och realisationsvinst från överföring av verksamheter till STG.

För hela rapporten: http://www.swedishmatch.com/sv/Investors/

Swedish Match telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas idag, onsdag den 22 februari kl. 14.00. Vi kommer att redovisa och kommentera resultatet. Deltagare är Lars Dahlgren, Joakim Tilly och Emmett Harrison.

Lyssna på telefonkonferensen live: http://www.swedishmatch.com/sv/Investors/

En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar på ovanstående länk samt på telefonnummer:
UK, nummer: +44 20 7031 4064, kod: 909243
US, nummer: +1 954 334 0342, kod: 909243
Sverige, nummer: +46 8 505 203 33, kod: 909243
____________

För information, var vänlig kontakta:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441, Mobil 070 958 0441

Joakim Tilly, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0213, Mobil 076 860 9597

Emmett Harrison, Senior Vice President Corporate Communications and Sustainability
Kontor 08 658 0173, Mobil 070 938 0173

Richard Flaherty, President US Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 787 5130, Mobil +1 804 400 1774
____________

Informationen i denna rapport är sådan som Swedish Match AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2012 kl. 08.15 (CET).
____________

Swedish Match AB (publ), Box 7179, 103 88 Stockholm
Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15, Telefon: 08-658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.comDenna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/swedish-match/r/helarsrapport-januari---december-2011,c9223188

Följande filer finns att ladda ned:


PDF