Swedish Match årsredovisning för 2011

Swedish Match årsredovisning för 2011 har offentliggjorts och finns tillgänglig på företagets webbplats, www.swedishmatch.com/Arsredovisningar.

Den tryckta versionen av årsredovisningen distribueras med post till aktieägare och andra intressenter under vecka 15. Årsredovisningen kan beställas via Swedish Match webbplats, www.swedishmatch.com/Bestall-tryckt-material/, eller på telefon 08-658 0200.

Efter publicering av årsredovisningen kommer Swedish Match hållbarhetsredovisning för 2011 att finnas tillgänglig på webbplatsen och kan laddas ned på www.swedishmatch.com/Hallbarhet/.

_________

För information, var vänligen kontakta:
Emmett Harrison, Senior Vice President Corporate Communications and Sustainability
Kontor 08 658 0173, Mobil 070 938 0173
_________

Informationen är sådan som Swedish Match AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2012 kl. 13.00 (CET).
_________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus, Andra tobaksprodukter (amerikanska massmarknadscigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor och tändare). Välkända varumärken är General (svenskt snus), Longhorn (amerikanskt snus), Red Man (tuggtobak), White Owl (cigarrer), Cricket (tändare) och Fiat Lux (tändstickor). Koncernens produkter säljs över hela världen med tillverkning i sex länder. Koncernens globala nettoomsättning var 11 666 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 31 december 2011. Swedish Match aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (SWMA).
_________

Swedish Match AB (publ), Box 7179, 103 88 Stockholm
Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.comDenna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/swedish-match/r/swedish-match-arsredovisning-for-2011,c9240953

Följande filer finns att ladda ned:


PDF