Swedish Match aktiekapital och antal aktier

I enlighet med årsstämmans beslut den 2 maj 2012 har Swedish Match AB dragit in 7 000 000 aktier som innehades av bolaget.

Aktiekapitalet är oförändrat, 389 515 417:20 SEK, då det samtidigt som beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom indragningen av återköpta aktier beslutades om en fondemission genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet, varigenom aktiekapitalet återställs till samma nivå som innan nedsättning, utan utgivande av nya aktier.

Det totala antalet utestående aktier i bolaget, inklusive bolagets innehav av egna aktier, uppgår per den 30 maj 2012 till 206 000 000 aktier motsvarande lika många röster. Av dessa aktier innehar Swedish Match 1 223 957 aktier motsvarande 0,59 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

_________

För information, var vänligen kontakta:

Joakim Tilly, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0213, Mobil 076 860 9597

Emmett Harrison, Senior Vice President Corporate Communications and Sustainability
Kontor 08 658 0173, Mobil 070 938 0173

_________

Informationen är sådan som Swedish Match AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2012 kl. 08.00 (CET).
_________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus, Andra tobaksprodukter (amerikanska massmarknadscigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor och tändare). Välkända varumärken är General (svenskt snus), Longhorn (amerikanskt snus), Red Man (tuggtobak), White Owl (cigarrer), Cricket (tändare) och Fiat Lux (tändstickor). Koncernens produkter säljs över hela världen med tillverkning i sex länder. Koncernens globala nettoomsättning var 11 937 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 31 mars 2012. Swedish Match aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (SWMA).
_________

Swedish Match AB (publ), Box 7179, 103 88 Stockholm
Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.comDenna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/swedish-match/r/swedish-match-aktiekapital-och-antal-aktier,c9267325

Följande filer finns att ladda ned:


PDF