Delårsrapport januari – september 2012

  1. Rörelseresultatet för Swedish Match produktområden, vilket exkluderar resultatandel i STG och större engångsposter.
  2. Rörelseresultatet för koncernen inkluderar resultatandel i STG och större engångsposter.

För hela rapporten: http://www.swedishmatch.com/sv/Investors/

Swedish Match telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas idag, tisdagen den 30 oktober kl. 14.00. Vi kommer att redovisa och kommentera resultatet. Deltagare är Lars Dahlgren, Joakim Tilly och Emmett Harrison.

Lyssna på telefonkonferensen live: http://www.swedishmatch.com/sv/Investors/

En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar på ovanstående länk samt på telefonnummer:
UK, nummer: +44 20 7031 4064, kod: 909284
US, nummer: +1 954 334 0342, kod: 909284
Sverige, nummer: +46 8 505 203 33, kod: 909284

________

För information, var vänligen kontakta:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441

Joakim Tilly, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0213

Emmett Harrison, Senior Vice President Corporate Communications and Sustainability
Kontor 08 658 0173

Richard Flaherty, President US Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 787 5130
_________

Informationen i denna rapport är sådan som Swedish Match AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober 2012 kl. 08.15 (CET).
_________

Swedish Match AB (publ), Box 7179, 103 88 Stockholm
Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.comDenna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/swedish-match/r/delarsrapport-januari---september-2012,c9327822

Följande filer finns att ladda ned:


PDF