Ny medlem föreslås till Swedish Match styrelse

Vid den kommande årsstämman den 25 april 2013 kommer Swedish Match valbered­ning att föreslå val av Wenche Rolfsen till ny ledamot i Swedish Match styrelse.

Wenche Rolfsen har bred erfarenhet från utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter inom hälso- och konsumentområdet.

Wenche Rolfsen är för närvarande ordförande i styrelserna för Aprea AB, ett svenskt bioteknikföretag och för Index Pharmaceuticals, ett svenskt läkemedelsföretag. Hon är även vice ordförande i styrelsen för Moberg Derma, ett svenskt läkemedelsföretag som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och styrelseledamot i bland annat Stiftelsen Industrifonden.

Wenche Rolfsen har även lång erfarenhet av styrelseuppdrag från både privata och publika bolag i Sverige, Norge och Storbritannien. Tidigare styrelseuppdrag inkluderar AkerBiomarine AS, Axis Shield Diagnostics Plc, Bionor Pharma AS, Swedish Orphan Biovitrum AB.

Rolfsen är utbildad apotekare och disputerade i farmakologi (1980) vid den farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet. Hon har under flera år varit adjungerad professor i farmakologi vid samma universitet.

Rolfsen har tidigare haft flertalet chefsbefattningar inom Pharmacia-koncernen och inom Quintiles Transnational, ett globalt företag inom läkemedelsbranschen.

Valberedningen har särskilt noterat Rolfsens kunskap om den norska marknaden samt hennes breda erfarenhet av utveckling och kommersialisering av hårt reglerade produkter inom hälsovårds- och konsumentprodukter i olika delar av världen.

Valberedningen kommer att föreslå omval av nuvarande styrelsemedlemmar Conny Karlsson, Andrew Cripps, Karen Guerra, Robert F. Sharpe, Meg Tivéus och Joakim Westh samt nyval av Wenche Rolfsen. Valberedningen kommer att föreslå Conny Karlsson till styrelsens ordförande och Andrew Cripps till vice styrelseordförande.

Swedish Match valberedning består av Conny Karlsson (styrelseordförande), Andy Brown (Cedar Rock Capital), Björn Lind (AMF & AMF Fonder), William Lock (Morgan Stanley Investment Management) och William von Mueffling (Cantillon Capital Management). Andy Brown är valberedningens ordförande.

_________

Informationen är sådan som Swedish Match AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2013 kl. 11.00 (CET).
_________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus, Andra tobaksprodukter (amerikanska massmarknadscigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor och tändare). Välkända varumärken är General (svenskt snus), Longhorn (amerikanskt snus), Red Man (tuggtobak), White Owl (cigarrer), Cricket (tändare) och Fiat Lux (tändstickor). Koncernens produkter säljs över hela världen med tillverkning i sex länder. Koncernens globala nettoomsättning var 12 486 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 31 december 2012. Swedish Match aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (SWMA).
_________

Swedish Match AB (publ), Box 7179, 103 88 Stockholm
Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.comDenna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/swedish-match/r/ny-medlem-foreslas-till-swedish-match-styrelse,c9382949

Följande filer finns att ladda ned:


PDF