Swedish Match utser divisionschef för ombildad Scandinavia Division och ny CFO

Swedish Match tillkännagav idag en omorganisation som innebär en sammanslagning av Scandinavia Division och Smokefree Products Division till en ny och effektivare Scandinavia Division. Dessutom annonserades förändringar i koncernledningen till följd av omorganisationen.

Den nybildade divisionen kommer att ha ett helhetsansvar för den skandinaviska snusverksamheten och därtill det globala ansvaret för tillverkning av rökfria produkter med fabriker i Göteborg och Kungälv samt i Owensboro, Kentucky i USA.

Den nya koncernledningen består från och med idag av Lars Dahlgren (President and CEO), Marlene Forsell (SVP and CFO), Joakim Tilly (President Scandinavia Division), Lars Olof Löfman (SVP Product Supply and Marketing, Scandinavia Division), Fredrik Lagercrantz (SVP Business Control), Richard Flaherty (President, US Division), Fredrik Peyron (SVP Legal Affairs and General Counsel) och Emmett Harrison (SVP Corporate Communications and Sustainability).

VDs kommentar:

“Vi skapar en mer effektiv organisation – både i termer av personal och förenklade processer och beslutsvägar. Genom att slå samman de två tidigare divisionerna under en ledning, är vi övertygade om att vi skapar en tydligare gemensam agenda som vi kan genomdriva med större kraft och snabbhet.”

_________

För information, var vänligen kontakta:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441

Emmett Harrison, Senior Vice President Corporate Communications and Sustainability
Kontor 08 658 0173

_________

Informationen är sådan som Swedish Match AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 september 2013 kl. 09.00 (CET).
_________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus, Andra tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor och tändare). Välkända varumärken är General (svenskt snus), Longhorn (amerikanskt snus), White Owl (cigarrer), Red Man (tuggtobak), Fiat Lux (tändstickor) och Cricket (tändare). Koncernens produkter säljs över hela världen med tillverkning i sex länder. Koncernens globala nettoomsättning var 12 558 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2013. Swedish Match aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (SWMA).
_________

Swedish Match AB (publ), Box 7179, 103 88 Stockholm
Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.comDenna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/swedish-match/r/swedish-match-utser-divisionschef-for-ombildad-scandinavia-division-och-ny-cfo,c9462633

Följande filer finns att ladda ned:


PDF