Delårsrapport januari – september 2013

• Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 1 procent till 3 230 MSEK (3 208). I lokala valutor ökade nettoomsättningen för tredje kvartalet med 2 procent.
• Rörelseresultatet från produktområden1) för tredje kvartalet inkluderar omstruktureringskostnader om 28 MSEK och minskade med 11 procent till 836 MSEK (942).
• I lokala valutor minskade rörelseresultatet från produktområden1) för tredje kvartalet med 10 procent eller 7 procent exklusive omstruktureringskostnader.
• Rörelseresultatet2) minskade med 10 procent till 924 MSEK (1 022) för det tredje kvartalet.
• Resultat per aktie (före utspädning) för tredje kvartalet uppgick till 3:15 SEK (3:41).

1) Rörelseresultatet för Swedish Match produktområden, vilket exkluderar resultatandel i STG.
2) Rörelseresultatet för koncernen inkluderar resultatandel i STG.

För hela rapporten: http://www.swedishmatch.com/sv/Investors/

Swedish Match telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas idag, tisdagen den 29 oktober kl. 14.00. Vi kommer att redovisa och kommentera resultatet. Deltagare är Lars Dahlgren, Thomas Hayes och Emmett Harrison.

Lyssna på telefonkonferensen live: http://www.swedishmatch.com/sv/Investors/

En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar på ovanstående länk samt på telefonnummer:
UK, nummer: +44 20 7031 4064, kod: 934254
US, nummer: +1 888 365 0240, kod: 934254
Sverige, nummer: +46 8 505 203 33, kod: 934254

_________

För information, var vänligen kontakta:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441

Thomas Hayes, Tillförordnad Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0309

Emmett Harrison, Senior Vice President Corporate Communications and Sustainability
Kontor 08 658 0173

Richard Flaherty, President US Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 787 5130
_________

Informationen i denna rapport är sådan som Swedish Match AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2013 kl. 08.15 (CET).
_________

Swedish Match AB (publ), Box 7179, 103 88 Stockholm
Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.comDenna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/swedish-match/r/delarsrapport-januari---september-2013,c9489069

Följande filer finns att ladda ned:


PDF