Swedish Match lämnar in ansökan om Modified Risk Tobacco Product (MRTP)

• Ansökan avser varianter av General snus i USA
• Ansökan om att klassificeras som MRTP lämnas in för att få tillstånd att frångå den varningsmärkning som för närvarande krävs för rökfria tobaksprodukter
• Ansökan inkluderar omfattande vetenskapliga studier om svenskt snus
• Swedish Match har varit aktivt engagerat i tillsynsmyndighetens FDA:s regulatoriska vetenskapliga process

Swedish Match tillkännagav idag inlämnandet av en ansökan om att erhålla Modified Risk Tobacco Product (MRTP) status till den amerikanska federala tillsynsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA). Ansökan avser åtta varianter av General snus som tillverkas av bolaget. Det svenska snuset är en unik rökfri tobaksprodukt som sedan länge konsumerats i Skandinavien och som nu även finns tillgängligt i över 20 000 butiker i USA.

Ansökan avser att få produkterna klassificerade som en MRTP, en så kallad ”produkt med modifierad risk”, för att få tillåtelse till att använda annorlunda varningsmärkningar på bolagets snusprodukter än de märkningar som finns på andra kommersiellt marknadsförda rökfria tobaksprodukter.

I sin ansökan har Swedish Match åberopat omfattande bevisning gällande hälsoeffekterna av snus både från Sverige och internationellt – bevisning som sträcker sig över tre decennier och inkluderar myndighetsgenomförda kohortstudier och resultat från kliniska prövningar.

”Svenskt snus är mycket väl vetenskapligt dokumenterat och vår ansökan består av fler än 100 000 sidor”, säger professor Lars-Erik Rutqvist, Senior VP Scientific Affairs på Swedish Match. Rutqvist tillägger, ”Som branschledare måste vi använda bevisningen på ett korrekt sätt för att visa den potentiella hälsofördel för allmänheten som vårt snus har”.

I enlighet med FDA:s rekommendationer har Swedish Match varit aktivt engagerat i kontakter med FDA och träffat representanter från FDA vid ett flertal tillfällen beträffande format och informationskrav för MRTP-ansökan.

Under 2013 upprättade Swedish Match dessutom en MRTP rådgivande panel, som har och kommer fortsätta att ge Swedish Match oberoende råd och vägledning framöver gällande bolagets MRTP-ansökan.

_________

Mediakontakt:

USA: Sandy Fowler-Jones
Kontor +1 804 7875 132, Mobil +1 804 3630 424

Sverige: Johan Wredberg
Kontor 08 658 0248, Mobil 073 027934

Norge: Nils Erlimo
Kontor +47 22 727 240, Mobil +47 920 85814

Globalt: Rupini Bergström
Kontor 08 658 0106, Mobil 070 5402892
_________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor och tändare). Välkända varumärken är General (svenskt snus), Longhorn (amerikanskt snus), White Owl (cigarrer), Red Man (tuggtobak), Fiat Lux (tändstickor) och Cricket (tändare). Koncernens produkter säljs över hela världen med tillverkning i sex länder. Koncernens globala nettoomsättning var 12 642 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 31 mars 2014. Swedish Match aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (SWMA).
_________

Swedish Match AB (publ), Box 7179, 103 88 Stockholm
Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.comDenna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/swedish-match/r/swedish-match-lamnar-in-ansokan-om-modified-risk-tobacco-product--mrtp-,c9599777

Följande filer finns att ladda ned:


PDF