Årsstämma 2013

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Bolagsstämman utser styrelse och revisorer, samt fattar beslut bland annat om ändringar i bolagsordningen och om förändring av aktiekapitalet.

Årsstämma 2013

Swedish Match årsstämma 2013 hölls den 25 april 2013, kl 16.30, på Hotell Rival, Mariatorget 3 i Stockholm.

Årsstämman beslutade bland annat följande:

  • Utdelning om 7:30 SEK per aktie
  • Mandat för styrelsen om förvärv av upp till 10 procent av antalet utestående aktier
  • Indragning av 4 miljoner återköpta aktier i bolaget
  • Revisionsbolaget KPMG AB omvaldes till revisor 

Läs pressmeddelandet om Swedish Match årsstämma 2013.

Du kan också ta del av protokollet från årsstämman i skrift - antingen protokoll utan bilagor eller fullständig protokoll med samtliga bilagor utom röstlängden.

För arkiverade årsstämmotal och protokoll, se sidan Årsstämmotal och protokoll.

Årsstämmokalender 2013

19 april 2013  Avstämningsdag för årsstämma 2013
25 april 2013  Årsstämma 2013
26 april 2013  Aktien handlas exklusive utdelning
30 april 2013  Föreslagen avstämningsdag för utdelning
6 maj 2013  Föreslagen dag för betalning av utdelning