Snustillverkning

Tillverkningsprocessen för snus från Swedish Match skiljer sig från de processer man använder i andra länder för rökfria tobaksprodukter. Svenskt snus lyder under livsmedelslagen, detta innebär att de tillsatser som används är godkända för livsmedel, samt att den hygieniska standarden är hög. Utöver detta har Swedish Match också tagit fram en egen kvalitetsstandard, GOTHIATEK®

Svenskt snus är en produkt som väsentligt skiljer sig från de flesta andra rökfria tobaksprodukter. För att säkerställa produkternas unika kvalitet har Swedish Match utvecklat en kvalitetsstandard. Standarden heter GOTHIATEK® och är en garanti för att konsumenten alltid ska kunna vara säker på att Swedish Match snusprodukter är kontrollerade och håller högsta kvalitet i alla led, från tobaksplanta till konsument. Läs mer om GOTHIATEK®.

 

Råvarukrav

Tobak i svenskt snus är utvald för att säkerställa att Swedish Matchs interna gränsvärden för icke önskvärda ämnen uppfylls i varje enskild produkt. Svenskt snus enligt GOTHIATEK® innehåller inte genmodifierad tobak.

Ingredienser

Utöver mald tobak, utgörs huvudingredienserna vid beredning av snus av vatten, salt (vanligt koksalt) och natriumkarbonat. Dessutom ingår aromämnen och fuktbevarande ämnen.

Tillverkning

Tillverkningen av svenskt snus enligt GOTHIATEK® sker huvudsakligen i tre  steg: malning, beredning och packning. Swedish Match följer en ytterst noggrann tillverkningsprocess med strikta hygienkrav, där varje steg övervakas och analyseras.

 1. Malning
  Tobaken luckras upp, torkas och matas sedan in i en kvarn där den mals. Den malda tobaken siktas i grov-, mellan- och finmjöl.
 2. Beredning
  Processen startar med att tobaksmjölet vägs och transporteras till en sluten blandare. Vatten och salt tillsätts under omrörning varefter snuset värms upp.  Snusblandningens temperatur och omrörning datastyrs. Denna del av processen kallas pastörisering. Därefter kyls snuset och övriga ingredienser tillsätts. Prover tas för kvalitetskontroll. Om alla mätvärden är godkända är satsen klar att packas.
 3. Packning
  Lössnus: Fyllning av dosor sker i automatiska packmaskiner. De fyllda dosorna försluts med ett lock. Därefter vägs de och förses med etiketter.
  Portionssnus: Packning av portionssnus är en mer komplicerad process. Portionerna mäts upp och förs in i en tub av cellulosafiber, vilken sedan förseglas på tvären och därefterklipps isär till prillor. Färdiga portionsprillor fylls i en plastdosa varefter lock sätts på. Slutligen vägs och etiketteras dosorna.
  Förpackningsmaterial: Lössnus förpackas till största delen i paraffinbelagda pappdosor. Vid tillverkning av pappdosorna används papp av två olika kvaliteter, en för sargen och en för dosans botten. Locken är av polypropenplast. För portionssnus används plastdosor av polypropen. Portionssnuset är mer känsligt för uttorkning än lössnuset. Användandet av plastdosa för portionssnuset är i första hand betingat av hållbarhetsskäl.

Kylförvaring

Allt färdigpackat snus förvaras i kylrum ett antal dagar innan det distribueras till handeln. Kylförvaringen är viktig för att snuset ska mogna och erhålla sin karakteristiska arom och smak.