Kvalitetsstandarder

GOTHIATEK®

Det övergripande målet med kvalitetsstandarden ­GOTHIATEK® är att höja kvaliteten på Swedish Match snusprodukter, vilket inkluderar att eliminera risken för negativa hälso­effekter för de som använder snus. Genom GOTHIATEK® ställer Swedish Match hårdare krav på innehållet i företagets produkter än vad den svenska livsmedelslagstiftningen gör. GOTHIATEK® ställer höga krav på råvaran och arbetar således enbart med utvalda tobakssorter och utvalda odlare. Jordmånen måste ha de rätta förutsättningarna för att skörden ska kunna uppnå rätt kvalitet. Även efter att tobaken har skördats måste den behandlas med största omsorg. Swedish Match följer en ytterst noggrann tillverkningsprocess där varje steg över­vakas och analyseras för att garantera att vi levererar världens bästa och säkraste snus. Vi kommunicerar och informerar om GOTHIATEK® och våra produkter och deras innehåll.

Läs mer på sidan GOTHIATEK®.

MATCHTEK®

De tändstickor vi tillverkar och säljer uppfyller världens högsta krav på kvalitet och säkerhet. Vår MATCHTEK®-standard är en garanti för det. MATCHTEK®-standarden är en utvidgning av den europeiska tändsticksnormen EN 1783:1997 (krav på ­utförande, säkerhet och klassificering). Kraven är högre än i EN 1783:1997, och test- och analysmetoderna är mer komplexa. Efterlevnaden av denna standard innebär att både ­distributörer och konsumenter kan vara säkra på att våra tändstickor har genomgått strikta kvalitetskontroller. MATCHTEK®-standarden garanterar att konsumenterna använder säkra och pålitliga tändstickor som också är miljövänliga.