Marknader

Swedish Match är ett globalt företag med starka lokala varumärken. Swedish Match har också internationella varumärken såsom snusvarumärket General och tändarvarumärket Cricket. Koncernens största marknader är i Skandinavien och USA.

Leveransvolymer

Swedish Match leveransvolymer20172016
Snus, Skandinavien1)247,6241,3
Moist snuff, USA127,4131,4
Snus och nikotinportionsprodukter, utanför Skandinavien1)13,27,8
Cigarrer, miljoner1 6291 472
Tuggtobak, tusen pounds
(exklusive volymer för kontraktstillverkning)
6 3416 709
Tändstickor, miljarder6572
Tändare, miljoner tändare368,1399,2

1) Inkluderar snusvolymer för V2 Tobacco från datum för förvärv.

 

Snus i Skandinavien

Den skandinaviska snusmarknaden uppgick under 2016 till något mer än 375 miljoner dosor, en ökning med ungefär 4 procent jämfört med året innan.1) Konsumtionen har mer och mer övergått från traditionella lössnusprodukter till portionssnus, som i slutet av 2016 stod för ungefär 80 procent av volymen i Skandinavien.1)

Competition snus_sv
graph: Consumption snus_sv

1) Swedish Match volymestimat baserade på Nielsen data (exklusive tobakister), helår 2016.

Snus och moist snuff i USA

Volymerna på marknaden för moist snuff i USA är särskilt stora i de södra delstaterna samt i de mellersta delstaterna vid Atlanten. Swedish Match beräknar att marknaden växte med ungefär 3 procent under 2016 till ungefär 1,5 miljarder dosor. Segmentet för portionsprodukter växte snabbare än den totala marknaden och utgör cirka 15 procent av marknaden. Marknaden för svenskt snus är relativt ny och utgör mindre än 5 procent av den totala marknaden för snus och moist snuff.

Competition and consumption moist snuff_sv

1) Swedish Match branschestimat, helår 2016, mätt i antal dosor.

Cigarrer i USA

Den amerikanska marknaden för massmarknads­cigarrer exklusive ”little cigars”1) (ett segment som Swedish Match inte är verksamt i) beräknas av Swedish Match ha ökat med ungefär 5 procent under 2016 mätt i volym och uppgick till mer än 6,5 miljarder cigarrer. Marknaden är starkt konkurrensutsatt med många kampanjaktiviteter och lågt prissatta produkter. Utöver att delta i segmentet för ”homogenized tobacco leaf”, deltar Swedish Match också i segmentet för ”natural leaf” som är ett mindre men växande segment i vilket Swedish Match har en ledande position.

graph: Competition and consumption cigars_sv

1) ”Little cigars” är en kategori av cigarrer med filter i förpackningar om 20 (i likhet med cigarettförpackningar).
2) Swedish Match och branschestimat för massmarknadscigarrer exklusive "little cigars", helår 2016,

Tuggtobak i USA

Marknaden för tuggtobak i USA har minskat kontinuerligt under en längre tid. Uppskattningsvis minskade marknaden med cirka 5 procent under 2016. Minskningen var mer uttalad i premium­segmentet i vilket Swedish Match har en ledande position. I detta segment översteg volymminskningen 9 procent. Industrin måste fortsätta sträva efter att minska kostnader och hantera prissättning för att bibehålla lönsamheten på marknaden. Ett segment som växt inom kategorin är produkter som säljs i större förpackningar, så kallade ”big bags”.

graph: Competition and consumption chewing tobacco_sv

1) Swedish Match och branschestimat, helår 2016.

Tändprodukter internationellt

Traditionellt sett har tändprodukter många olika användningsområden. Traditionella tändsticksprodukter har minskat på de flesta marknader under det senaste årtiondet samtidigt som bruket av tändare har visat tillväxt på vissa marknader, mest noterbart i Asien.

Konkurrenter

Konkurrensen inom tändstickor skiljer sig åt för olika marknader. Konkurrenter inom tändare är Bic, Tokai, Flamagas samt ett antal andra mindre tillverkare.