Regionala skillnader för rökfria produkter

Nordamerika

I USA är moist snuff den dominerande typen av rökfri tobak. Moist snuff har sitt ursprung i skandinaviska produkter som fördes över av emigranter. Även om konsumtionen av moist snuff i portionsformat har ökat snabbt de senaste åren utgörs den större delen av moist snuff-konsumtionen av det traditionella lösa formatet. Snus, som pastöriseras och alltså inte fermenteras, är en liten och relativt ny produkt­kategori. Nikotinportionsprodukter utan tobak är ett litet men snabbt växande produktsegment. Konsumtionen av tuggtobak har minskat kontinuerligt under en längre tid, men kategorin är fortfarande en väsentlig del av marknaden för rökfri tobak i USA. Det finns också en tradition av rökfri tobak i Kanada.

Skandinavien

I Sverige har konsumtion av rökfri tobak en lång tradition med snus som den dominerande produkten. Idag finns det fler snusanvändare än rökare i Sverige. I Norge har förändringen från en liten traditionell snusmarknad till en marknad där konsumtionen av cigaretter i stor utsträckning ersatts av snus, i synnerhet bland yngre vuxna, skett i en snabb takt. I Skandinavien har snus traditionellt sett använts av män, men antalet kvinnliga konsumenter ökar. På vissa nordeuropeiska marknader såsom Danmark och Finland finns historiska band till snus. Moderna tuggtobaksprodukter, såsom ”chew bags”, är ett litet men växande produkt­segment i Danmark.

Europa

Traditionellt sett har tuggtobak och nässnus dominerat den rökfria tobakskonsumtionen i Europa. Idag är dessa rökfria produktkategorier små, men trots allt betydande på vissa marknader. Tobaksprodukter för oralt bruk, med undantag för produkter som är avsedda att rökas eller tuggas, är förbjudna inom EU (såsom snus) trots att de är vetenskapligt erkända som ett säkrare alternativ till cigaretter. Cigaretter, tuggtobak, nässnus och vissa andra rökfria tobaksprodukter kan emellertid säljas lagligt. I vissa europeiska länder, i synnerhet i Centraleuropa och i alpområdena, används rökfria produkter i större utsträckning. ”Chew bags” är, precis som i Danmark, ett litet men växande produktsegment på vissa europeiska marknader.

Asien och Afrika

Lokala varianter av andra mun- och nästobaksprodukter konsumeras i relativt stor utsträckning i vissa länder. I Asien finns lokala tuggtobaksprodukter såsom guthka och zarda i Indien samt tobak blandad med betel, exempelvis i Indonesien. I Nordafrika är chemma en vida använd produkt. Dessa typer av produkter i Asien och Afrika, till skillnad från snus, innehåller ofta betydligt högre halter av oönskade ämnen.

1) Källa: Ipsos Sweden, Market Report, 2016.
2) Källa: Euromonitor.