Dela
  • Dela sidan via e-post

Snus

Swedish Match är marknadsledande i Skandinavien. I USA är Swedish Match väl positionerat som det tredje största företaget inom svenskt och amerikanskt snus. Genom 50/50 joint venture-företaget SMPM International är Swedish Match väl positionerat för att utveckla nya snusmarknader utanför Skandinavien och USA. Produktion sker i Sverige (svenskt snus) och i USA (amerikanskt snus).

Sverige är världens största snusmarknad sett till konsumtion per capita. Den norska marknaden, som är mindre än den svenska, har under de senaste åren uppvisat en stark tillväxt. USA är världens största snusmarknad mätt i antal dosor och är ungefär fem gånger så stor som den skandinaviska snusmarknaden. I Sverige och Norge är Swedish Match marknadsledande. I USA är Swedish Match väl positionerat som den tredje största aktören på marknaden för amerikanskt snus och har en snabbt växande position inom svenskt snus.

Viktiga varumärken:
Sverige: General, Göteborgs Rapé, Ettan, Grov, Catch, Kaliber, Kronan
Norge: General, Nick and Johnny, The Lab
USA: Longhorn, Timber Wolf, General

Viktiga marknader: Sverige, Norge, USA
Produktionsenheter: Sverige, USA

Ekonomisk utveckling

Nettoomsättningen för produktområdet Snus minskade med 4 procent till 4 868 MSEK (5 049) under 2013 och rörelseresultatet minskade med 7 procent till 2 195 MSEK (2 349).

På den skandinaviska marknaden minskade Swedish Match nettoomsättning med3 procent, negativt påverkat av en svagare norsk krona.

För Swedish Match verksamhet för svenskt och amerikanskt snus i USA minskade nettoomsättningen med 3 procent jämfört med föregående år delvis på grund av minskade volymer för amerikanskt snus som inte fullt ut kompenserade för ökade volymer av svenskt snus. Rörelseresultatet var lägre till följd av ökade investeringar i samband med de fortsatta satsningarna på svenskt snus på den amerikanska marknaden och investeringar för portionssnus och de större förpackningarna (tubs) av amerikanskt snus.

Rörelsemarginalen för helåret 2013 var 45,1 procent (46,5), påverkat av satsningar på svenskt snus både i USA och genom SMPM International.

Se finansiella tabeller per produktområde för mer finansiell information.