Anmälan

Swedish Match årsstämma 2018 hålls den 11 april 2018, klockan 15.30 på Skandia, Drottninggatan 82, i Stockholm.

Aktieägare kommer att kunna anmäla sig elektroniskt, via webbplatsen.