CFOs årsstämmotal 2016

CFO Marlene Forsells tal från årsstämman 2016.

Swedish Match årsstämma 2016 ägde rum torsdagen den 28 april 2016 klockan 15:30 på biografen Skandia, Drottninggatan 82, i Stockholm.