Utdelnings- och finanspolicy

Enligt Swedish Match policy ska utdelningsandelen vara 40–60 procent av resultatet per aktie, justerat för större engångsposter.

Styrelsen har beslutat att koncernens finanspolicy ska vara att bibehålla en nettoskuld som inte överstiger tre gånger EBITA.

Styrelsen bevakar löpande koncernens finansiella ställning och nettoskulden mot förväntad framtida lönsamhet och kassaflöde, investerings- och expansionsplaner, förvärvsmöjligheter samt utvecklingen på ränte- och kreditmarknaderna. Styrelsen avser att bibehålla en god kreditriskvärdering motsvarande ”investment grade”.

Utdelning 2016

Vid årets årsstämma i Swedish Match AB (publ) fattades, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om en ordinarie utdelning om 8:00 SEK per aktie och en extra utdelning om 12:00 SEK per aktie, sammanlagt 20:00 SEK per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning var den 2 maj 2016. Den 6 maj 2016 betalade Swedish Match totalt 3 764 MSEK i kontant utdelning, bestående av en ordinarie utdelning om 1 506 MSEK och en extra utdelning om 2 258 MSEK till följd av den partiella försäljningen av aktier i STG.

Utdelningshistoria201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996
Utdelning, SEK16,0029,507,507,307,306,505,504,754,103,502,502,101,901,701,601,451,351,221,081,051,05
Överföring av kapital till Swedish Match aktieägare20162015201420132012Totalt
Utdelning, MSEK5 5221 4641 4531 4591 33411 233
Återköp och försäljning av egna aktier, netto1 2491 8548361641 5325 636
Totalt6 7713 3182 2891 6232 86616 868