Rapporteringskommitté

Verkställande direktören har tillsatt en rapporteringskommitté med uppgift i första hand att säkerställa att all extern rapportering, inklusive bokslutsrapporter och årsredovisning, samt presskommunikéer med innehåll som kan vara kurspåverkande eller som innehåller finansiell information, framtagits enligt koncernens gällande rutiner.

Under 2017 utgjordes rapporteringskommitténs ledamöter av cheferna för Business Control, Investor Relations and Corporate Sustainability, samt Group Legal Affairs.