Koncernledning

Verkställande direktören leder koncernledningens arbete och fattar beslut efter samråd med dess ledamöter. Koncernledningen utgörs av cheferna för divisioner och staber.

För kontinuerligt uppdaterad information angående insynspersoners aktieinnehav och transaktioner, vänligen besök Finansinspektionens webbplats.

Lars Dahlgren

President and Chief Executive Officer, Swedish Match sedan 2008. Anställd sedan 1996. Medlem i koncernledningen sedan 2004. Född 1970. Civ.ek. från Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet:

Senior Vice President and Chief Financial Officer, Swedish Match AB; Vice President Group Finance, Swedish Match AB; Finance Director, Swedish Match Philippines; finansanalytiker, SBC Warburg.

Styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Orkla ASA.

Egna och närståendes aktier:

36 900

Richard Flaherty

President, US Division, Swedish Match sedan 2009. Anställd sedan 2000. Medlem i koncernledningen sedan 2008. Född 1958. B.A. Economics, J.D. Law Rutgers University och LLM Taxation, New York University, USA.

Arbetslivserfarenhet:

Chief Operating Officer, Swedish Match North America Division OTP; Chief Financial Officer, Swedish Match North America Division; ekonomichef, Bumble Bee Seafoods; kommersiell direktör, Unilever.

Egna och närståendes aktier:

18 125

Marlene Forsell

Senior Vice President and Chief Financial Officer, Swedish Match sedan 2013. Anställd sedan 2004. Medlem i koncernledningen sedan 2013. Född 1976. Civ.ek. från Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet:

Vice President Group Reporting, Swedish Match AB; Vice President Business Control, Swedish Match Smokefree Division; Vice President Corporate Control, Swedish Match AB.

Egna och närståendes aktier:

2 200

Tom Hayes

Vice President och Chief Financial Officer, US Division, Swedish Match sedan 2006. Anställd sedan 2006. Medlem i koncernledningen sedan 1 oktober 2017. Född 1966. B.S Accounting från Wake Forest University, USA.

Arbetslivserfarenhet:

Chief Financial Officer Swedish Match International Division; Controller och Chief Accounting Officer, Chesapeake Corporation; Managing Director, PricewaterhouseCoopers.

Egna och närståendes aktier:

1 815

Marie-Louise Heiman

Senior Vice President, Group Legal Affairs samt General Counsel, Swedish Match fr o m 2015. Anställd sedan 1996. Medlem i koncernledningen och styrelsens sekreterare fr o m 2015. Född 1965. Jur. kand. från Uppsala universitet.

Arbetslivserfarenhet:

Vice President Legal Affairs, Swedish Match AB; Chefsjurist Swedish Match North Europe AB, bolagsjurist, AB Fortos, BCP Branded Consumer Products AB och Procordia AB.

Egna och närståendes aktier:

3 025

Lars Olof Löfman

Senior Vice President R&D, Scandinavia Division, Swedish Match sedan 2013. Anställd sedan 1987. Medlem i koncernledningen sedan 2004. Född 1956. Civ.ing. samt Controller DIHM.

Arbetslivserfarenhet:

Senior Vice President, Product Supply and Marketing, Scandinavia Division; President, Swedish Match Smokefree Products Division; President, Swedish Match Distribution AB; President, Swedish Match North Europe Division; Vice President Production & Development, Swedish Match North Europe Division; Vice President Operations, Swedish Match Snuff Division; fabriks- och produktionschef, Swedish Match North Europe Division.

Egna och närståendes aktier:

10 689

Fredrik Peyron

Senior Vice President, Regulatory Affairs and Group Communications. Anställd och medlem i koncernledningen sedan maj 2016. Född 1967. Jur. kand. från Lunds universitet.

Arbetslivserfarenhet:

Group VP, Legal Affairs,General Counsel and Secretary Autoliv; Senior Vice President, Legal Affairs and General Counsel, Swedish Match AB; Vice President Corporate Affairs, Swedish Match AB; bolagsjurist, Akzo Nobel; biträdande jurist, Mannheimer Swartling advokatbyrå.

Egna och närståendes aktier:

2 500

Håkan Söderberg

President, Lights Division, Swedish Match sedan 1 oktober 2017. Anställd sedan 2007. Medlem I koncernledningen sedan 1 oktober 2017. Född 1969. M.Sc BA från Stockholms universitet.

Arbetslivserfarenhet:

COO Lights International Division, Swedish Match; COO Continental Europe Division Netherlands, Swedish Match; Vice President Finance & IT International Division Netherlands, Swedish Match; Regional Finance Director Belgium, AstraZeneca; CFO South Africa, AstraZeneca; Director, Finance Supply chain och Logistics England, AstraZeneca; Director, Business logistics och Finance, AstraZeneca; Corporate controller, Astra AB.

Styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Södertälje Sportklubb AB.

Egna och närståendes aktier:

1 398

Joakim Tilly

President, Scandinavia Division, Swedish Match sedan 2013. Anställd sedan 1994. Medlem i koncernledningen sedan 2008. Född 1970. Civ.ek. från Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet:

Senior Vice President, Group Finance and IT, and Chief Financial Officer, Swedish Match AB; Senior Vice President Group Finance, Swedish Match AB; Vice President Group Finance, Swedish Match AB; verkställande direktör och ekonomichef, Netgiro International; Chief Financial Officer, Swedish Match Lighter Division.

Egna och närståendes aktier:

8 240