Styrelse

Enligt bolagsordningen ska bolagets styrelse, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst fem och högst tio ledamöter.

Swedish Match styrelse består av sju ledamöter valda av bolagsstämman samt i enlighet med lag om styrelserepresentation för de privatanställda, tre arbetstagarrepresentanter samt tre suppleanter för dessa.

För kontinuerligt uppdaterad information angående insynspersoners aktieinnehav och transaktioner, vänligen besök Finansinspektionens webbplats.

Conny Karlsson

Född 1955. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Styrelsens ordförande sedan 2007. Styrelseledamot sedan 2006. Ordförande i kompensationskommittén.

Övriga styrelseuppdrag:

Ordförande i Zeres Capital AB och Cake 0 emission AB. Styrelseledamot i Malte Månsson AB och Yrkesakademin AB.

Arbetslivserfarenhet:

Verkställande direktör, Duni AB; marknadschef, Procter & Gamble UK; marknadschef och regionchef, Procter & Gamble Scandinavia; marknadschef, Procter & Gamble E&SO.

Egna och närståendes aktier:

30 000

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen:

Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:

Ja

Charles A. Blixt

Född 1951, Jur. Dr. och B.A University of Illinois. Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i kompensationskommittén.

Övriga styrelseuppdrag:

Ordförande i Atrum Coal Limited. Styrelseledamot i Lamb Weston Holdings Inc.

Arbetslivserfarenhet:

Interim General Counsel i Krispy Kreme Doughnuts Inc; Executive Vice President and General Counsel, Reynolds American Inc.

Egna och närståendes aktier:

3 000

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen:

Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:

Ja

Andrew Cripps

Född 1957. B.A. University of Cambridge. Chartered Accountant. Styrelseledamot sedan 2006. Vice styrelseordförande och ledamot i revisionskommittén.

Övriga styrelseuppdrag:

Non-Executive Director i Howden Joinery Group plc, Booker Group plc och 2 Sisters Food Group.

Arbetslivserfarenhet:

Director of Corporate Finance, Rothmans International; Director of Investments, British American Tobacco; President, Laurens International SA.

Egna och närståendes aktier:

19 200

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen:

Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:

Ja

Jacqueline Hoogerbrugge

Född 1963, Civilingenjör i kemiteknik, Groningen universitet. Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i kompensationskommittén.

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Ikea Industry AB och Dometic AB.

Arbetslivserfarenhet:

President Operations, Cloetta; President Operations, Leaf International BV; Vice President Operations, Danones Medical Nutrition Division; Vice President Procurement, Numico Baby & Medical Food; olika befattningar inom teknik, tillverkning och upphandling, Unilever, samt inom teknik och försäljning, Fluor Daniel.

Egna och närståendes aktier:

3 200

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen:

Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:

Ja

Pauline Lindwall

Född 1961, Civilekonom, Växjö universitet. Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Celesio AG, Duni AB och Lantmännen.

Arbetslivserfarenhet:

Category Director Coffee, France and Southern Europe Modelez International; Country Business Manager, Nestlé Nutrition för Tyskland och Österrike; Country Business Manager, Nestlé Nutrition Indonesien; Nordic Marketing Director, Nestlé Nordic; Chef för Nestlé Innovation Out of Home Coffee UK; Nordic Marketing Manager, Nestlé Coffee & Beverages.

Egna och närståendes aktier:

1 400

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen:

Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:

Ja

Wenche Rolfsen

Född 1952, Apotekare, disputerad i farmakologi vid Uppsala Universitet. Styrelseledamot sedan 2013. Ledamot i revisionskommittén.

Övriga styrelseuppdrag:

Ordförande i Index Pharmaceuticals och Bioarctic AB; Styrelseledamot i Recipharm AB.

Arbetslivserfarenhet:

Verkställande direktör, Quintiles Phase I, Europe; verkställande direktör, Quintiles Scandinavia; direktör, Quintiles Sweden; forskningschef inom farmakologi, Pharmacia Upjohn; chef för farmakologi, Pharmacia Opthalmics; chef för farmakologi, Pharmacia Läkemedel.

Egna och närståendes aktier:

3 180

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen:

Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:

Ja

Joakim Westh

Född 1961. Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan och M.Sc. Aeronautics and Astronautics MIT. Styrelseledamot sedan 2011. Ordförande i revisionskommittén.

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot samt ordförande i revisionskommittén i Saab AB. Styrelseledamot i Absolent Group AB och CGI Inc.

Arbetslivserfarenhet:

Senior Vice President och chef för Group Function Strategy and Operational Excellence samt medlem av koncernledningen, Telefonaktiebolaget LM Ericsson; Group Vice President och medlem av koncernledningen, Assa Abloy AB; ordförande, Absolent AB; partner, McKinsey & Co. Inc.

Egna och närståendes aktier:

2 500

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen:

Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:

Ja

Arbetstagarrepresentanter

Patrik Engelbrektsson

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2013. Utsedd av LO-klubbarna inom Swedish Match. Ordförande för Livs-klubben vid Göteborgsfabriken. Arbetar på speditionsavdelningen, Göteborgsfabriken.

Arbetslivserfarenhet:

Kvarnoperatör, maskinoperatör, truckförare, Göteborgsfabriken.

Egna och närståendes aktier:

0

Eva Larsson

Född 1958. Styrelseledamot sedan 1999. Utsedd av LO-klubbarna inom Swedish Match Industries. Klubbordförande vid tändsticksfabriken i Tidaholm. Försäkringsansvarig för kollektivanställdas försäkringar vid Swedish Match tändsticksfabrik i Tidaholm.

Arbetslivserfarenhet:

Linjeoperatör vid Swedish Match tändsticksfabrik i Tidaholm.

Egna och närståendes aktier:

0

Dragan Popovic

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2017. Utsedd av PTK-klubbarna inom Swedish Match. Styrelseledamot för Ledarna vid snusfabrikerna i Göteborg och Kungälv. Arbetar som Area Manager Production vid snusfabriken i Göteborg.

Arbetslivserfarenhet:

Area Manager lössnus, Area Manager portionssnus Original, Area Manager Pilot Plant och Machine Operator, Swedish Match snusfabrik i Göteborg.

Egna och närståendes aktier:

0

Suppleanter

Joakim Andersson

Född 1970. Suppleant sedan 2013. Utsedd av LO-klubbarna inom Swedish Match. Ordförande för Livs-klubben vid SMD Logistics i Kungsängen. Modultekniker på SMD Logistics i Kungsängen.

Arbetslivserfarenhet:

Modultekniker på Swedish Match Distribution, Solna.

Egna och närståendes aktier:

0

Niclas Ed

Född 1968. Suppleant sedan 2017. Utsedd av PTK-klubbarna inom Swedish Match. Vice ordförande för Sälj-klubben inom Swedish Match Scandinavia Division. Sales Representative, Swedish Match Scandinavia Division.

Arbetslivserfarenhet:

Sales Representative, JC – Brothers; Sales support, Skandia; Sales Representative, Ellte; Sales Representative, Nikko.

Egna och närståendes aktier:

0

Gert-Inge Rang

Född 1954. Suppleant sedan 2007. Utsedd av PTK-klubbarna inom Swedish Match Industries. Arbetsledare vid splintavdelningen, Swedish Match tändsticksfabrik i Vetlanda.

Arbetslivserfarenhet:

Arbetsledare, Swedish Match tändsticksfabrik i Vetlanda.

Egna och närståendes aktier:

1 000