Styrelse

Enligt bolagsordningen ska bolagets styrelse, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst fem och högst tio ledamöter.

Swedish Match styrelse består av sju ledamöter valda av bolagsstämman samt i enlighet med lag om styrelserepresentation för de privatanställda, tre arbetstagarrepresentanter samt tre suppleanter för dessa.

För kontinuerligt uppdaterad information angående insynspersoners aktieinnehav och transaktioner, vänligen besök Finansinspektionens webbplats.

Aktieinnehav per 7 juli 2017.

Conny Karlsson

Född 1955. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Styrelsens ordförande sedan 2007. Styrelseledamot sedan 2006. Ordförande i kompensationskommittén.

Övriga styrelseuppdrag:

Ordförande i Zeres Capital AB och North Alliance AS. Styrelseledamot i Scandinavian Tobacco Group AS, Malte Månsson AB och Yrkesakademin AB.

Arbetslivserfarenhet:

Verkställande direktör, Duni AB; marknadschef, Procter & Gamble UK; marknadschef och regionchef, Procter & Gamble Scandinavia; marknadschef, Procter & Gamble E&SO.

Egna och närståendes aktier:

30 000

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen:

Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:

Ja

Charles A. Blixt

Född 1951, Jur. Dr. och B.A University of Illinois. Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i kompensationskommittén.

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Lamb Weston Holdings Inc.

Arbetslivserfarenhet:

Interim General Counsel i Krispy Kreme Doughnuts Inc; Executive Vice President and General Counsel, Reynolds American Inc.

Egna och närståendes aktier:

2 000

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen:

Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:

Ja

Andrew Cripps

Född 1957. B.A. University of Cambridge. Chartered Accountant. Styrelseledamot sedan 2006. Vice styrelseordförande och ledamot i revisionskommittén.

Övriga styrelseuppdrag:

Non-Executive Director i Howden Joinery Group plc, Booker Group plc och 2 Sisters Food Group.

Arbetslivserfarenhet:

Director of Corporate Finance, Rothmans International; Director of Investments, British American Tobacco; President, Laurens International SA.

Egna och närståendes aktier:

19 200

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen:

Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:

Ja

Jacqueline Hoogerbrugge

Född 1963, Civilingenjör i kemiteknik, Groningen universitet. Styrelseledamot sedan 2015. President Operations, Cloetta. Ledamot i kompensationskommittén.

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Ikea Industry AB.

Arbetslivserfarenhet:

President Operations, Leaf International BV; Vice President Operations, Danones Medical Nutrition Division; Vice President Procurement, Numico Baby & Medical Food; olika befattningar inom teknik, tillverkning och upphandling, Unilever, samt inom teknik och försäljning, Fluor Daniel.

Egna och närståendes aktier:

3 200

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen:

Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:

Ja

Pauline Lindwall

Född 1961, Civilekonom, Växjö universitet. Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Celesio AG, Duni AB och Lantmännen.

Arbetslivserfarenhet:

Category Director Coffee, France and Southern Europe Modelez International; Country Business Manager, Nestlé Nutrition för Tyskland och Österrike; Country Business Manager, Nestlé Nutrition Indonesien; Nordic Marketing Director, Nestlé Nordic; Chef för Nestlé Innovation Out of Home Coffee UK; Nordic Marketing Manager, Nestlé Coffee & Beverages.

Egna och närståendes aktier:

1 400

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen:

Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:

Ja

Wenche Rolfsen

Född 1952, Apotekare, disputerad i farmakologi vid Uppsala Universitet. Styrelseledamot sedan 2013. Ledamot i revisionskommittén.

Övriga styrelseuppdrag:

Ordförande, Index Pharmaceuticals; Vice styrelseordförande, Moberg Pharma; Styrelseledamot i Bioarctic AB och Smartfish AS, Norge.

Arbetslivserfarenhet:

Verkställande direktör, Quintiles Phase I, Europe; verkställande direktör, Quintiles Scandinavia; direktör, Quintiles Sweden; forskningschef inom farmakologi, Pharmacia Upjohn; chef för farmakologi, Pharmacia Opthalmics; chef för farmakologi, Pharmacia Läkemedel.

Egna och närståendes aktier:

3 180

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen:

Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:

Ja

Joakim Westh

Född 1961. Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan och M.Sc. Aeronautics and Astronautics MIT. Styrelseledamot sedan 2011. Ordförande i revisionskommittén.

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot samt ordförande i revisionskommittén i Saab AB. Styrelseledamot i Absolent Group AB och CGI Inc.

Arbetslivserfarenhet:

Senior Vice President och chef för Group Function Strategy and Operational Excellence samt medlem av koncernledningen, Telefonaktiebolaget LM Ericsson; Group Vice President och medlem av koncernledningen, Assa Abloy AB; ordförande, Absolent AB; partner, McKinsey & Co. Inc.

Egna och närståendes aktier:

2 500

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen:

Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:

Ja

Arbetstagarrepresentanter

Patrik Engelbrektsson

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2013. Utsedd av LO-klubbarna inom Swedish Match. Ordförande för Livs-klubben vid Göteborgsfabriken. Arbetar på speditionsavdelningen, Göteborgsfabriken.

Arbetslivserfarenhet:

Kvarnoperatör, maskinoperatör, truckförare, Göteborgsfabriken.

Egna och närståendes aktier:

0

Eva Larsson

Född 1958. Styrelseledamot sedan 1999. Utsedd av LO-klubbarna inom Swedish Match Industries. Klubbordförande vid tändsticksfabriken i Tidaholm. Försäkringsansvarig för kollektivanställdas försäkringar vid Swedish Match tändsticksfabrik i Tidaholm.

Arbetslivserfarenhet:

Linjeoperatör vid Swedish Match tändsticksfabrik i Tidaholm.

Egna och närståendes aktier:

0

Dragan Popovic

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2017. Utsedd av PTK-klubbarna inom Swedish Match. Styrelseledamot för Ledarna vid snusfabrikerna i Göteborg och Kungälv. Arbetar som Area Manager Production vid snusfabriken i Göteborg.

Arbetslivserfarenhet:

Area Manager lössnus, Area Manager portionssnus Original, Area Manager Pilot Plant och Machine Operator, Swedish Match snusfabrik i Göteborg.

Egna och närståendes aktier:

0

Suppleanter

Joakim Andersson

Född 1970. Suppleant sedan 2013. Utsedd av LO-klubbarna inom Swedish Match. Ordförande för Livs-klubben vid SMD Logistics i Kungsängen. Modultekniker på SMD Logistics i Kungsängen.

Arbetslivserfarenhet:

Modultekniker på Swedish Match Distribution, Solna.

Egna och närståendes aktier:

0

Niclas Ed

Född 1968. Suppleant sedan 2017. Utsedd av PTK-klubbarna inom Swedish Match. Vice ordförande för Sälj-klubben inom Swedish Match Scandinavia Division. Sales Representative, Swedish Match Scandinavia Division.

Arbetslivserfarenhet:

Sales Representative, JC – Brothers; Sales support, Skandia; Sales Representative, Ellte; Sales Representative, Nikko.

Egna och närståendes aktier:

0

Gert-Inge Rang

Född 1954. Suppleant sedan 2007. Utsedd av PTK-klubbarna inom Swedish Match Industries. Arbetsledare vid splintavdelningen, Swedish Match tändsticksfabrik i Vetlanda.

Arbetslivserfarenhet:

Arbetsledare, Swedish Match tändsticksfabrik i Vetlanda.

Egna och närståendes aktier:

1 000