Samhällsinvesteringar

Swedish Match har gett stöd till förmån för barn, funktionshindrade och andra behövande liksom till andra viktiga initiativ i samhället under lång tid.

Framöver kommer vi att sträva efter att rikta stöd till projekt som bidrar till att minska barnarbete och andra risker för barn i de områden där vi är verksamma eller från vilka vi köper råmaterial. Som ett första steg i denna riktning kommer Swedish Match att stödja ett pågående projekt i Filippinerna. Projektet tillhandahåller olika aktiviteter efter skoltid för att förhindra att barn arbetar på tobaksfälten under skördesäsongen. Projektet har visat sig vara effektivt för att förhindra barnarbete. Finansieringen av projektet kommer att komplettera våra egna ansträngningar inom vårt fokus på barnarbete.