ECLT Foundation och vårt åtagande

Swedish Match är medlem och representerad i styrelsen för den ­ideella organisationen ECLT Foundation (Eliminating Child Labour in Tobacco Growing).

Detta engagemang ger oss en plattform för att ständigt hålla frågan om barnarbete högt upp på agendan, utbyta erfarenheter och kunskap samt följa pågående projekt.

Som medlem i ECLT Foundation har Swedish Match undertecknat en branschgemensam förpliktelse om att upprätthålla en robust policy i kampen mot barnarbete, att genomföra granskningar och vidta åtgärder som överensstämmer med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Detta åtagande stärker vår policy och praxis och är i linje med internationell bästa praxis fastställd av internationella arbetsorganisationen, ILO.

För mer information om ECLT Foundation och förpliktelsen, se ECLT Foundations webbplats, www.eclt.org.