Arkiv för hållbarhetsredovisning

Här finns Swedish Match hållbarhetsdokument. Dokumenten är på koncernspråket engelska om ej annat anges.