Intressentdialog och aktiviteter

Swedish Match upprätthåller en aktiv dialog med sina olika intressentgrupper. Hur ofta denna dialog sker beror på ämne och intressentgrupp. Det varierar också inom de olika delarna av Swedish Match organisation.

Under de senaste åren har företaget genomfört en hållbarhets­enkät bland prioriterade intressentgrupper (konsumenter, kunder/återförsäljare, anställda, stat/myndighet/politiker, investerare/finansanalytiker, forskare/hälsosamfund samt leverantörer) i syfte att beakta synpunkter från intressenterna samt att undersöka om bolaget fokuserar på sådana hållbarhetsområden som de bedömer vara väsentliga.

Konsumenter

Swedish Match konsumenter är vuxna människor som konsumerar rökfria produkter, cigarrer, tändstickor och/eller tändare. Företagets konsumenter av rökfria produkter befinner sig huvudsakligen i Skandinavien och i USA. Swedish Match konsumenter av cigarrer befinner sig primärt i USA. Konsumenter av tändstickor och tändare befinner sig över hela världen – i Europa, Latinamerika, Australien, och även i delar av Mellanöstern, Afrika och Asien.

Exempel på aktiviteter:

 • Konsumentundersökningar
 • Fokusgrupper

Kunder/återförsäljare

Swedish Match primära kunder är grossister och utvalda återförsäljare av tobaks- och tändprodukter. Företagets produkter säljs i dagligvaruhandeln, servicebutiker, tobakister och bensinstationer. Andra viktiga kanaler inkluderar barer och restauranger samt skandinaviska Travel Retail-butiker på bland annat flygplatser och färjor. Grossister och återförsäljare av tobaksprodukter är huvudsakligen belägna i Skandinavien och i USA. Tändstickor och tändare säljs över hela världen.

Exempel på aktiviteter:

 • Kundundersökningar
 • Direkt dialog i möten och löpande kontakt

Medarbetare

Under 2016 hade Swedish Match i genomsnitt 5 070 medarbetare, varav 38 procent var kvinnor. Flest medarbetare fanns i Dominikanska republiken, Sverige och USA följt av Brasilien, Filippinerna och Nederländerna.

Exempel på aktiviteter:

 • Utvecklingssamtal
 • Dialog och nära samarbete med fackföreningar

Lagstiftare/myndigheter samt forskare/hälsosamfund

Swedish Match huvudsakliga verksamhet är inom tobak, en starkt reglerad bransch. Swedish Match strävar efter att upprätthålla en öppen dialog med beslutsfattande organ, tillsynsmyndigheter och forskare/hälsosamfund. En viktig del av detta arbete är att dela kunskap och erfarenheter och på så sätt öppna upp för en ömsesidig dialog och förståelse om produkter och verksamheten i stort.

Exempel på aktiviteter:

 • Dialog och uppdateringar om olika aktiviteter

Investerare/finansanalytiker

Vid årets slut 2016 motsvarade det utländska ägandet 73,7 procent av aktiekapitalet, vilket är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med 2015. Det svenska ägandet, 26,3 procent, fördelades mellan institutioner med 8,2 procent, aktiefonder 9,0 procent och privatpersoner med 9,1 procent av aktie­kapitalet. Under 2016 fanns det cirka 20 finansanalytiker på säljsidan som regelbundet följde Swedish Match.

Exempel på aktiviteter:

 • Regelbundna styrelsemöten
 • Bolagsstämma
 • Telefonkonferenser
 • Undersökningar från SRI-analytiker
 • Regelbundna möten med investerare och analytiker

Leverantörer

Många av Swedish Match största leverantörer är företagets tobaksleverantörer. Företaget köper tobak från ett fåtal stora internationella råtobaksleverantörer. Företaget införskaffar timmer och pappersprodukter till sin tändsticksproduktion från ett fåtal leverantörer och alltmer från Forest Stewardship Council® (FSC®)-certifierade källor. För indirekt material är leverantörsbasen större och mer lokal.

Exempel på aktiviteter:

 • Uppförandekod för leverantörer
 • Inköpsförhandlingar med prioriterade leverantörer utifrån koncernens Group Procurement Policy
 • Leverantörsundersökningar
 • Fysiska möten och kontinuerlig dialog