Group Principles on Communication

Koncernens Group Principles on Communication tillhandahåller riktlinjer för Swedish Match kommunikation med medarbetare och externa intressenter.

Läs koncernens Group Principles on Communication, PDF (endast på engelska).