Group Principles on Environmental Management

Koncernens Group Principles on Environmental Management syfte är att Swedish Match förpliktigar sig till ständiga miljöförbättringar samt förebygger och reducerar negativ miljöpåverkan i sin verksamhet.

Läs mer om Swedish Match arbete med miljöansvar.

Läs Group Principles on Environmental Management, PDF (endast på engelska).